WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2020 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów oraz zasadnicze zmiany w podatku CIT – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

01.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Istotnym elementem szkolenia będzie omówienie obowiązku zapłaty zaliczki na podatek u podatników zwolnionych z podatku od zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni.

 

Program szkolenia

Sprawozdanie finansowe w podmiotach leczniczych za 2020 r.

 • Omówienie istotnych zmian w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
 • Elektroniczna forma sprawozdania finansowego – dobre praktyki
 • Podpisywanie i składanie sprawozdania finansowego
 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
 • Inwentaryzacja aktywów i pasywów – procedura, udokumentowanie, rozliczenie
 • Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych, rozliczeń międzyokresowych

 

Rachunek przepływów pieniężnych – podejście praktyczne

 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – identyfikacja, ujęcie korekt,
 • Inne korekty – identyfikacja, źródła informacji 
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 • Kredyty i pożyczki
 • Spłaty kredytów i pożyczek
 • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
 • Odsetki
 • Dotacje i darowizny w rachunku przepływów pieniężnych

 

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r.

 • Omówienie zeznania CIT 8 za 2020 r. – omówienie przypadków występujących w podmiotach leczniczych
 • Przychody podatkowe
 • Koszty podatkowe zmiany w przepisach od 2020 r.
 • Zmiany – najnowsze interpretacje
 • Kluczowe zmiany w zakresie obowiązku zapłaty zaliczki od tzw. „ulgi na złe długi”.
 • Zeznanie podatkowe CIT 8  za 2020 r. – omówienie istotnych zmian w tym dodanych w 2020 załączników do zeznania CIT.
 • Warunki korzystania dochodów ze zwolnienia, odliczenia od dochodu, zysk, strata podatkowa – aspekty praktyczne

 

Standard Rachunku Kosztów – podejście praktyczne

 • Zmieniony standard rachunku kosztów od 2021 r. - obowiązek przekazywania danych o kosztach przez świadczeniodawców mających podpisaną umowę z NFZ
 • Elementy zmienionego standardu rachunku kosztów
 • Omówienie zmian rozporządzenia i głównych założeń do wdrożenia nowego standardu
 • Istotne wskazówki w zakresie wdrożenia nowego standardu.

 

Planowane zmiany w podatkach w 2021 r.

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2020-12-01 349.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane