WEBINARIUM: Zmiany ORGANIZACYJNE, CZAS PRACY, URLOPY, WYNAGRODZENIA w szkołach, przedszkolach i innych PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH w czasie stanu EPIDEMII

Od 12 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia MEN zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w innych placówkach oświatowych. Brak zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.

 

W trakcie webinarium poruszymy kwestie:

- czy pracownicy i nauczycieli muszą przychodzić do szkoły i kiedy?

- jak ma być rozliczane ich wynagrodzenie?

- jakie dodatki otrzymują nauczyciele?

- jak ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej?

- na jakich zasadach pracuje i jest wynagradzana administracja i obsługa placówki?

- jakie zasiłki przysługują za czas nieobecności w pracy?

- jakie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zobowiązany jest zapewnić?

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Webinarium rozpocznie się o godz. 10:00 i zakończy o godz. 12:00.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową.Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde pytanie.

Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Program szkolenia

 1. Wytyczne MEN, MZ i GIS w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych 
  • Charakter prawnych „wytycznych”
  • Możliwość powstrzymania się od pracy pracowników
  • Konieczność zmian organizacyjnych
  • Środki ochrony indywidualnej
 2. Urlopy i zwolnienia od pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  • Zmiany w urlopach wynikające z Tarczy 4.0
  • Inne zmiany w przepisach prawa pracy
  • Opieka na dziecko i zasiłek opiekuńczy
 3. Wynagrodzenia nauczycieli i administracji - gotowość do pracy w ramach przestoju i praca zdalna
  • Działalności jednostek oświaty po 7 czerwca
  • Praca zdalna a praca na ternie placówki
  • Jakie dodatki przysługują pracownikom placówek oświatowych za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy?
  • Wynagradzanie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli
 4. Rozliczenie i ewidencjonowanie czasu pracy w placówkach oświatowych
  • Jak ewidencjonować czas pracy pracowników, którzy pracują zdalnie oraz pracowników administracji i obsługi, którzy pracują rotacyjnie?
  • Czy za dni gotowości do pracy pracownik powinien podpisywać listę obecności?
  • Czy w pracy zdalnej nauczycieli można wypłacać nadgodziny?
 5. Zatrudnianie i zwalnianie w okresie epidemii
  • Czy można zatrudniać nowych pracowników w obecnej sytuacji?
  • Czy można zwolnić pracownika obsługi, dla którego nie ma pracy?
 6. Badania profilaktyczne
  • Obowiązkowe badania
  • Brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni
  • Możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16