WEBINARIUM: Obowiązkowy rejestr od 1.07.2022 r. umów zawieranych od 1.01.2022 r. Zamówienia podprogowe w Jednostkach Finansów Pulicznych

24.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Od 1 lipca 2022 r.  jednostki sektora finansów publicznych zamieszczają w prowadzonym przez ministra finansów rejestrze umów informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Program szkolenia

Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek finansów publicznych od 1.07.2022 r. – wątpliwości interpretacyjne

 • od kiedy prowadzi się rejestr?
 • jakie umowy znajdą się w rejestrze?
  • dokumentujące koszty (i przychody?)
  • dotyczące m.in. zamówień, umów z pracownikami i kontrahentami, barterowe, sponsoringowe?
  • umowy obowiązujące, czy zawarte po 1.01.2022 r.?
  • wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru
 • jawność a ochrona danych osobowych
  • osoby pełniące funkcje publiczne/ podlegające dyscyplinie finansów publicznych
  • anonimizacja danych osobowych
 • formy umów zawierane i niezawierane w rejestrze (m.in. e-mail, SMS, forma ustna)
  • czy faktura to umowa/dowód zawarcia umowy? czy w rejestrze zamieszamy faktury?
 • jakie dane umieszczamy w rejestrze umów?
  • wątpliwości przy wartości przedmiotu umowy m.in. stawki godzionowe, miesięczne
  • data zawrcia przy umowach podpisywanych elektroniczne
  • okres obowiązywania – wątpliwości
 • kto wprowadza dane do rejestru/kto ponosi odpowiedzialność karną?
 • sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych

 

Zamówienia poniżej 130 000 zł

 • podstawy prawne –  jakich przepisów się nie stosuje (fakty i mity)
 • wątpliwości interpretacyjne
 • regulamin udzielania zamówień podprogowych - co warto wiedzieć
 • obliczanie wartości zamówień
 • badanie rynku/zapytanie ofertowe
  • elementy zapytania ofertowego
  • co powinno się znaleźć w zapytaniu ofertowym?
  • pułapki praktyki wynikające z kodeksu cywilnego
  • badanie rynku a NIK
 • zawarcie umowy/forma i treść umowy/umowy w formie dokumentowej
 • aneksowanie umowy – na co zwracać uwagę
 • kryteria i warunki
  • czy warto stosować?
  •  kryteria wątpliwe
   • dokumentowanie zamówień podprogowych
   • zamówienia a plan zamówień
   • zamówienia a elektronizacja zamówień
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2022-05-24 319.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane