WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

04.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

Program szkolenia

Standard Rachunku Kosztów – podejście praktyczne - zmiany w zakresie polityki rachunkowości

 • Elementy zmienionego standardu rachunku kosztów a polityka rachunkowości
 • Syntetyka zespołu kont 5
 • Numeracja OPK
 • Istotne wskazówki praktyczne w zakresie wdrożenia nowego standardu

Projekt polityki rachunkowości – edytowalny projekt w formacie Word

 • Omówienie podstawowych elementów polityki rachunkowości
 • Praktyczny przykład dokumentu – praktyczne rozwiązania i zapisy
 • Wybrane problemy praktyczne dotyczące polityki rachunkowości
 • Na co szczególnie należy zwrócić uwagę?

Systemy informatyczne – uwarunkowania powiązań w kontekście zmian

 • Źródła danych kosztowych
 • Powiązania programów informatycznych, powiązanie ewidencji
 • Słownikowanie
 • Opracowanie, ustalenie i zapisanie powiązań pomiędzy magazynami, aptekami, a kontami w systemie
 • Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi - z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych
 • Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi w procesach przetwarzania danych art. 10 UoR

Wycena procedur medycznych w polityce rachunkowości

 • Omówienie zasad i metod wyodrębniania ośrodków proceduralnych
 • Omówienie zasad opisywania sposobu wyceny procedur medycznych

Polityka rachunkowości a projekty finansowane z UE

 • Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji dla realizowanych projektów
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie w odniesieniu do wymagań standardu
 • Zasady wyodrębniania ewidencji środków pieniężnych
 • Zasady wyodrębniania ewidencji rozrachunków
 • Zasady stosowania wyodrębnionego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji finansowanych ze środków zewnętrznych w odniesieniu do wymagań standardu

Krótkie omówienie zmian w przepisach dotyczących podmiotów leczniczych za 2020 r.

 • Elektroniczna forma sprawozdania finansowego – dobre praktyki
 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
 • Inwentaryzacja aktywów i pasywów – procedura, udokumentowanie, rozliczenie
 • Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych, rozliczeń międzyokresowych
 • Niewykonanie świadczeń w ramach ryczałtu ujęcie bilansowe
 • Omówienie zeznania CIT 8 za 2020 r. – przykłady w podmiotach leczniczych
 • Przychody podatkowe
 • Koszty podatkowe zmiany w przepisach od 2020 r.
 • Kluczowe zmiany w zakresie obowiązku zapłaty zaliczki od tzw. „ulgi na złe długi”.
 • Warunki korzystania dochodów ze zwolnienia, odliczenia od dochodu, zysk, strata podatkowa

Planowane zmiany w podatkach w 2021 r.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2021-10-04 499.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane