WEBINARIUM: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.

 

Korzyści dla uczestników:

 • bardzo szybka analiza dużych baz danych
 • praca z tabelami przestawnymi przy tworzeniu zestawień i protokołów
 • przygotowanie raportów, analiz i zestawień w jak najkrótszym czasie
 • nauka funkcji Excela szczególnie przydatnych dla pracowników działów księgowości
 • wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym
 • osób pracujących w działach księgowych, finansowych, rozliczeń i administracji biurowej
 • osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego
 • osób zamierzających zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem

Program szkolenia

1. Jak przyspieszyć pracę w księgowości stosując funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel

 • funkcje logiczne, matematyczne
 • funkcje tekstowe, daty
 • funkcje statystyczne
 • funkcje wyszukiwania

Możliwości:

 • Uzgadnianie kont sprzedaży, VAT, magazynów, rozrachunków itp. przy użyciu funkcji Excela
 • Szybkie i precyzyjne wyliczanie różnego rodzaju odpisów aktualizujących oraz rezerw
 • Szybka obróbka rachunków telefonicznych, faktur za paliwo, faktur leasingowych w celu przygotowania do zaksięgowania
 • Wycena danych w walutach obcych
 • Obliczenia wykonywane do rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 • Obliczanie najczęściej wykorzystywanych wskaźników finansowych

2. Bardzo szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej - zasady budowy i działania tabeli przestawnej:

 • Podsumowanie danych w tabeli
 • Grupowanie danych
 • Rozdzielanie danych na wiele arkuszy


Możliwości:

 • Zestawienie należności, zobowiązań, majątku firmy (zapasy, środki trwałe itp.) z uwzględnieniem dowolnych potrzeb
 • Zestawienie kosztów i przychodów w podziale na działy, kategorie lub w inny dogodny sposób
 • Obliczanie wyniku finansowego w oparciu o zapisy z kont księgowych – struktura i dynamika poszczególnych pozycji
 • Zestawianie i porównywanie w czasie różnych kosztów operacyjnych np. koszty paliwa, leasingu, telefonów
 • Analiza środków trwałych znajdujących się w posiadaniu firmy
 • Tabele do informacji dodatkowej do bilansu

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16