WEBINARIUM: CZAS PRACY i jego EWIDENCJONOWANIE W OŚWIACIE w okresie epidemii

25.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających się w okresie stanu epidemii.

 

Odpowiemy na pytania, które pojawiają się w obecnej sytuacji często:

- czy w czasie epidemii można realizować godziny ponadwymiarowe

- jak potwierdzać realizację pracy zdalnej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

- czy należy ewidencjonować gotowość do pracy

- jakim dokumentem należy ustalić sposób ewidencjonowania czasu pracy w placówkach

- czy można zmienić rozkład czasu pracy w trakcie miesiąca w okresie epidemii

- jak liczyć stawkę za godzinę ponadwymiarową w przypadku pensum łączonego

- jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać zwolnień od pracy

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy w formie elektronicznej wysłany mailem

Program szkolenia

 1. Pojęcie czasu pracy
  • okresy zaliczane do czasu pracy (problematyka gotowości do pracy, prywatnych wyjść z pracy)
  • okresy niewliczane do czasu pracy
 2. Czas pracy nauczycieli a praca zdalna
  • zakres obowiązków realizowanych w ramach czasu pracy
  • praca zdalna
  • ustalanie tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego godziny o różnym pensum, problem pensum dla zajęć rewalidacyjnych
 3. Godziny ponadwymiarowe w czasie epidemii
  • nauczanie zdalne w godzinach ponadwymiarowych
  • zasady przydzielania, limity, kadra kierownicza w szkołach,
  • godziny realizowane w innym pensum
 4. Obliczanie wymiaru czasu pracy
  • odrębności dotyczące nauczycieli
  • dzień wolny za święto
 5. Rozkłady czasu pracy
  • sposób uregulowania
  • informowanie pracowników
  • dobowe i tygodniowe normy odpoczynku
 6. Usprawiedliwianie nieobecności
  • zasady
  • tryb określenia
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność
 7. Zwolnienia od pracy
  • opieka na dziecko w związku z zamknięciem przedszkola lub szkoły
  • urlopy okolicznościowe
  • zwolnienia niepłatne
 8. Dokumentacja w zakresie czasu pracy
  • Ewidencjonowanie godzin pracy
  • Rozliczanie dni wolnych i nieobecności
 9. Ograniczenia uprawnień pracowniczych w czasie epidemii - obniżenie wymiaru czasu pracy
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2021-10-25 299.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane