WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w tym oświatowych w czasie epidemii z uwzględnieniem zmian

Od 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy specustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zmieniające limit zwolnień przedmiotowych w PIT. Zwiększono m.in. limit zwolnienia od rzeczy lub świadczeń pieniężnych otrzymanych przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Z wyższego limitu zwolnienia z PIT korzystają także dopłaty do wypoczynku dzieci.

 

W trakcie webinarium poruszymy m.in. kwestie:

- czy pracownica może zmniejszyć w ciągu roku odpisy na ZFŚS w związku z epidemią?

- jak składać wnioski przy ograniczeniach przebywania na terenie placówki?

- jak ustalić sytuację materialną osoby uprawnionej?

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Webinarium rozpocznie się o godz. 10:00 i zakończy o godz. 12:00.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową.Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde pytanie.

Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Program szkolenia

 1. Uprawnieni do korzystania z ZFŚŚ
  • Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy)
  • Emeryci i renciści (zasady korzystania)
  • Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
  • Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby

 

 1. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS
  • Pojęcie działalności socjalnej
  • Problematyka imprez masowych
  • Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)

 

 1. Zasady przyznawania świadczeń
  • Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów
  • Tryby składania wniosków przy ograniczeniach przebywania na terenie placówki
  • Zmiany w regulaminach – tryb wprowadzania

 

 1.  Wyższe limity zwolnień z PIT dla świadczeń socjalnych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16