WEBINARIUM: ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – omówienie na licznych przykładach

Do kogo skierowane szkolenie?

 • Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
 • Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie ubezpieczonych do ZUS,
 • Pracownicy biur rachunkowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej zgłaszania ubezpieczonych do ZUS ze szczególnym omówieniem zbiegu do tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Główne punkty szkolenia dotyczącego zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych:

 • Omówienie podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych przy jednoczesnym zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowach zawieranych z własnymi pracownikami
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne studentów i innych osób do 26 roku życia
 • Nietypowe sytuacje przy zbiegach do tytułów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (w tym dla osób przebywających na urlopach)

 

Czego się nauczysz:

 • Dowiesz się jakim tytułom podlegają ubezpieczeni przy zgłoszeniu do ZUS
 • Będzie wiedział jakie są zasady zgłoszeń ubezpieczonych przy zbiegach do tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
 • Nauczysz się typowych form podleganiu ubezpieczeniu pracowników i zleceniobiorców
 • Rozpoznasz zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych w nietypowych sytuacjach
 • Zapoznasz się z podleganiu ubezpieczeniu studentów
 • Poznasz zasady zgłoszeń do ubezpieczeń osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania

Program szkolenia

1. Krótkie omówienie podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Składniki ubezpieczeń społecznych obowiązkowe i dobrowolne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe)
 • Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe i dobrowolne

2. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych wyłącznie w ramach jednego stosunku pracy

3. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych wyłącznie w ramach pojedynczej umowy cywilnoprawnej

4. Zgłoszenie pracownika/zleceniobiorcy do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA

5. Typowe przypadki przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych
 • Zasady ogólne stosowane przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych
 • Limity stosowane przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – wiele umów o pracę
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – kilka umów cywilnoprawnych
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – jednoczesna umowa o pracę i umowy cywilnoprawne
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – umowa o pracę a działalność gospodarcza
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – prawo do emerytury lub renty a różne formy zatrudnienia

6. Nietypowe przypadki przy zbiegu do tytułu ubezpieczeń społecznych
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach macierzyńskich
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach wychowawczych
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach bezpłatnych
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych cudzoziemców
 • Umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne (dokument RUD)
 • Zatrudnienie własnych pracowników w ramach dodatkowych umów cywilnoprawnych

7. Tytuły do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego studentów i innych osób do 26 roku życia
 • Definicja studenta oraz innych osób do 26 roku życia w świetle zwolnień z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
 • Oskładkowanie studentów i innych osób do 26 roku życia w ramach umów o pracę i zlecenia
 • Kontynuacja nauki uczniów a podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu
 • Kontynuacja studiów I i II stopnia a podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu
 • Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy – studenta
 • Student na urlopie dziekańskim a składki ZUS
 • Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów

8. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na postawie kontraktów menedżerskich, w Radach Nadzorczych, członków zarządu i osób z mianowania
 • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania
 • Zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych dla osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania

9. Wybrane zagadnienia dotyczące zmiany tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika lub zleceniobiorcy i powstanie praw do tytułów ubezpieczeń społecznych
 • Zmiana terminów (błędnie wykazanych) i jej wpływ na powstanie praw do tytułów ubezpieczeń społecznych
 • Przystąpienie ubezpieczonego do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
 • Przystąpienie ubezpieczonego do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
 • Wpływ obniżki/podwyżki wynagrodzeń na zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych
 • Wykazanie zmarłego pracownika w dokumentach kierowanych do ZUS (terminy i formularze)

10. Ubezpieczenie zdrowotne a różne formy zatrudnienia
 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu przy pojedynczym tytule
 • Ubezpieczenie zdrowotne a łączenie różnych form zatrudnienia
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16