WEBINARIUM: UMOWY O PRACĘ I INFORMACJE O WARUNKACH ZATRUDNIENIA – z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy z 8 lutego 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 8 lutego 2023 r. w bardzo znaczący sposób zmienia regulacje odnoszące się do umowy na okres próbny, zmienia treść umowy o pracę zawartą w art. 29 k.p., wprowadza obowiązek uzasadnienia i konsultacji związkowej wypowiedzenia umowy na czas określony. W dużym stopniu rozszerza również zakres treści informacji o warunkach zatrudnienia oraz termin jej przekazania. Obecnie trwają ostanie prace w Senacie nad nowelizacją.

Przepisy zawierają zamknięty katalog rodzajów umów o pracę – dwie umowy terminowe i jedną bezterminową, przy czym znacząco widoczne jest nakierowanie na zatrudnienie w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony. Stąd chociażby umowy na okres próbny i na czas określony są limitowane, przy czym limity te w praktyce często budzą wątpliwości.

Błędy praktyczne pojawiają się w treści umów o pracę. Pracodawcy mają często problem z prawidłowym dookreśleniem np. miejsca pracy, powstają wątpliwości odnośnie pracy na stanowiskach łączonych. Zatrudnienie wiąże się z wieloma działaniami pracodawcy, z czego podczas szkolenia zwrócimy uwagę na informację o warunkach zatrudnienia.

Program szkolenia

1. Umowa na okres próbny

 • długości umowy uzależnione od zamiaru późniejszego zatrudnienia
 • zmiany w zakresie ponownego zawierania umowy na okres próbny
 • możliwość wydłużania umowy o okresy nieobecności

2. Umowa na czas określony

 • limity umów na czas określony
 • sytuacje, w których limity nie obowiązują – przypadki wymienione w art. 251 k.p. oraz szczególne przesłanki zawierania umów okresowych wynikające z przepisów odrębnych
 • problematyka tzw. umowy na zastępstwo – kiedy mamy do czynienia z zastępstwem, czy osoba zastępująca może mieć inne warunki zatrudnienia niż zastępowany, skutki nieprawidłowego zakwalifikowania umowy
 • skutki przekroczenia limitów umów

3. Umowa na czas nieokreślony

4. Treść umowy o pracę

 • rodzaj pracy – czy można określić dwa rodzaje pracy w umowie, jak ustalić wynagrodzenie przy dwóch rodzajach pracy, jak w konsekwencji dwóch stanowisk z różnymi stawkami wynagrodzenia określić np. wynagrodzenie za dyżur czy pracę nadliczbową
 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • dzień rozpoczęcia pracy
 • nowe zapisy w umowach na okres próbny
 • określenie limitu, po przekroczeniu którego niepełnoetatowiec ma prawo do dodatku takiego jak za pracę nadliczbową
 • inne postanowienia umowne – czy rozszerzać podstawowe zapisy umowne, skutki umieszczenia w umowie zapisów odnośnie czasu pracy (system, rozkład), zapisy dotyczące czasu pracy u pracodawcy niewydającego regulaminu pracy

5. Informacja o warunkach zatrudnienia

 • treść informacji – znaczące rozszerzenie zakresu treści informacji o warunkach zatrudnienia
 • termin przekazania – zmiana terminu przekazania informacji o zmianie warunków zatrudnienia w nowych przepisach
 • skutki nieprzekazania informacji
 • zmiany warunków zatrudnienia

6. Zmiany w wypowiadaniu umów na czas określony

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16