WEBINARIUM: Równoważny czas pracy i tworzenie harmonogramów w podmiotach leczniczych

Program szkolenia

 1. Przepisy ustawy o działalności leczniczej a przepisy Kodeksu pracy
 2. Planowanie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych – tworzenie harmonogramów czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy  
 • Zasady planowania czasu pracy pracowników w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego
 • Doba pracownicza, ruchoma organizacja pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jako elementy uelastyczniające planowanie czasu pracy
 • Okres rozliczeniowy jako element elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników i jego rozliczania
 • Zasady oznaczania dni wolnych od pracy, ustalanie liczby dni wolnych, pojęcie dnia wolnego
 • Planowanie pracy w niedziele i święta 
 • Ramowy a indywidualny rozkład czasu pracy
 • Obowiązek sporządzania indywidualnych rozkładów czasu pracy
 • Dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy
 • Obowiązek archiwizowania dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników
 1. Równoważny system czasu pracy – podstawowe informacje
 • Ogólna charakterystyka równoważnego systemu czasu pracy
 • Szczegółowe omówienie systemu równoważnego czasu pracy
  • zasady wprowadzania
  • różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym
  • rozliczanie czasu pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy
 1. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Ustalanie i rozliczanie pracy nadliczbowej
  • praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu
  • praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy
  • wynagrodzenie za pracę nadliczbową 
  • praca nadliczbowa świadczona bez polecenia pracodawcy
  • godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych i zarządzających
 • Zasady rozliczania pracy w dniach wolnych, niedzielę i święta
  • obowiązek wypłaty wynagrodzenia czy możliwość udzielenia czasu wolnego od pracy
  • praca nadliczbowa w sobotę, niedzielę lub święto – jak ją ustalać i rekompensować
 1. Zasady planowania czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne
  • Zasady planowania dyżurów medycznych
  • Kto może pełnić dyżur medyczny?
  • Dopuszczalność pełnienia 24-godzinnych dyżurów medycznych – stanowiska Ministerstwa i PIP
  • Zaliczanie godzin dyżuru medycznego do limitu nadgodzin
  • ​Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
  • Dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN
  • Zasady wynagradzania obowiązujące w przypadku niewypracowania wymiaru czasu pracy lub jego uzupełnienia godzinami dyżuru
  • Zaliczanie godzin dyżuru medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy
 2. Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego
  • Sposób ustalania wynagrodzenia za dyżur medyczny
  • Dopuszczalność innej niż pieniężna rekompensaty za dyżur medyczny
 3. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16