WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT w podmiotach leczniczych

Jednostki medyczne w tym SP ZOZ oraz instytuty są szczególnego rodzaju podatnikami podatku VAT. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika oraz proporcji w przypadku gdy podatnik chce odliczyć podatek VAT z tzw. faktur mieszanych. Należy również pamiętać, iż rezygnacja z odliczenia podatku VAT, naraża osoby odpowiedzialne na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat sposobów liczenia prewspółczynnika oraz proporcji, a także dokonywania korekt rocznych z tego tytułu. Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową wiedzę w jaki sposób najkorzystniej obliczyć wskaźniki oraz jak dokonać korekt rocznych. Będziemy analizowali konkretne przypadki oraz liczyli prewspółczynnik i proporcję na konkretnych przykładach. W ramach szkolenia omówiony zostanie również pakiet SLIM VAT 3 oraz jego wpływ na rozliczenia jednostek medycznych. Poruszone zostaną także inne zagadnienia, istotne z punktu widzenia jednostek medycznych takie jak raportowanie schematów podatkowych.

Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania pytań zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu.

Program szkolenia

 1. Podatek VAT – zasady rozliczeń w podmiotach leczniczych
 1. Specyfika SP ZOZ jako podatnika podatku VAT
 2. Podatek należny
 3. Podatek naliczony
 4. Miejsce świadczenia
 5. Podstawa opodatkowania
 6. Stawki podatkowe
 7. Obowiązek podatkowy
 8. Zwolnienia w podatku VAT

 1. Proporcja oraz prewspółczynnik
 1. Czy jednostki SP ZOZ powinny liczyć prewspołczynnik?
 • Obszary działalności SP ZOZ a prawo do stosowania prewspółczynnika
 • Zasady liczenia prewspołczynnika
 • Wybór właściwej metody
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o proporcji
 1. Rozliczanie podatku VAT w ramach tzw. współczynnika
 • Zasady liczenia proporcji
 • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • Usługi zwolnione w SP ZOZ
 • Zmiana wykorzystania nieruchomości
 • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
 • Korekta roczna – zasady ogólne
 • Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Moment oraz forma dokonania korekty
 • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
 1. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika oraz proporcji
 • Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika oraz proporcji
 • Zasady ustalania prewspółczynnika i proporcji dla celów korekty rocznej
 • Wybór metody ustalania prewspółczynnika – fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA
 • Jak przygotować się do korekty rocznej?
 • Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku?
 • Analiza najnowszego orzecznictwa
 1. Analiza na przykładach
 • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
 • Obliczanie proporcji na przykładach

III. SLIM VAT 3

 1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 3. Stawka sankcyjna VAT
 4.  Kursy walut
 5. Mały podatnik – zmiana progu
 6. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa – doprecyzowanie przepisów
 7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 8. Pozostałe zmiany

IV. Pozostałe zagadnienia

 1. Raportowanie schematów podatkowych w SP ZOZ
 2. Korekty JPK
 3. Odpowiedzialność karana skarbowa
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16