WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników oraz urzędników sądów i prokuratury w 2022 r.

Program szkolenia

1. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników i urzędników sądów i prokuratury

 • Zasady kształtowania wysokości wynagrodzenia zasadniczego
 • Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?
 • Zmiany stawek wynagrodzenia
 • Terminy wypłaty wynagrodzenia w wyższej wysokości

2. Dodatki do wynagrodzenia pracowników i urzędników

 • Rodzaje przyznawanych dodatków do wynagrodzenia
 • Jak ustalić uprawnienia do dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionych funkcji oraz wysokość dodatku?
 • W jaki sposób ustalić wysokość dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionych funkcji po zmianach?
 • Czy dodatek z tytułu wysługi lat jest dodatkiem gwarantowanym, jak naliczać jego wysokość i jak go wypłacać?
 • Komu i w jakiej wysokości przyznany zostanie dodatek specjalny?
 • Kiedy i kogo możemy pozbawić prawa do dodatków?
 • Jak odebrać pracownikowi/urzędnikowi przyznawany dodatek?

3. Wynagrodzenia dla sędziów, prokuratorów, asystentów

 • Stawki wynagrodzenia z uwzględnieniem zmian przepisów
 • Zasady naliczania wysokości wynagrodzenia
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia

4. Nagrody i premie

 • Analiza zasad przyznawania i wypłaty nagrody jubileuszowej
  • Czy wszystkie okresy „pracy” powinny zostać zaliczone do stażu pracy uprawniającego do nagrody?
  • Czy można w jednym roku nabyć prawo do dwóch nagród w różnej wysokości?
  • Czy zmiana stanowiska oznacza wyższą nagrodę?
  • Czy nagroda należy się podczas nieobecności w pracy?
  • Co gdy błędnie naliczono wysokość nagrody dla pracownika?
 • Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
  • Kto może otrzymać takie nagrody?
  • Jakie są zasady ich przyznawania i wypłaty?
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • Czy każdy zatrudniony nabywa prawo do nagrody?
  • Kiedy wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego może zostać zmniejszona i poza co?
  • Liczymy wysokość nagrody – jak to zrobić prawidłowo?
  • Termin wypłaty nagrody – najczęstsze wątpliwości
 • Premie
  • Czym premia regulaminowa rożni się od uznaniowej?
  • Jakie premie mogą otrzymywać pracownicy/urzędnicy sądów i prokuratury?
  • Jak prawidłowo ustalić zasady przyznawania premii określonego rodzaju?
  • Czy można wystąpić z roszczeniem o przyznanie premii?

5. Odprawy

 • Rodzaje odpraw
 • Jak naliczać wysokość poszczególnych odpraw?
 • Kiedy odprawa musi być wypłacona?

6. Potrącenia z wynagrodzenia

 • Od jakiej kwoty wynagrodzenia dokonujemy potrąceń?
 • Co możemy potrącić, w jakiej kolejności i w jakiej wysokości?
 • Liczymy potrącenia pracowników i urzędników

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16