WEBINARIUM: Naliczanie płac od brutto do netto – aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe – krok po kroku

Program szkolenia

 1. Przychód podatkowy
 • Jak definiujemy przychód podatkowy?
 • Jakie składniki wynagrodzeń wchodzą w przychody podatkowe?
 • Składniki pieniężne a składniki rzeczowe wynagrodzenia – a przychód podatkowy
 • Jakie składniki nie stanowią przychodu podatkowego?
 • Jakie składniki wynagrodzenia są zwolnione od podatku?
 • Jaka jest różnica pomiędzy składnikiem niestanowiącym przychodu podatkowego a składnikiem zwolnionym od opodatkowania?
 • Jakie kursy stosować przy ustalaniu przychodu w walutach obcych?
 • Jak ustalić moment powstania przychodu podatkowego?
 1. Koszty uzyskania przychodu
 • Pojęcie kosztu uzyskania przychodu.
 • Jakie są rodzaje kosztów – koszty ryczałtowe a koszty rzeczywisty?
 • Jakie są zasady stosowania podstawowych i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu?
 • Wynagrodzenie i premia po ustaniu stosunku pracy a koszty podatkowe?
 • Czy przy wypłacie dwa razy wynagrodzenia w jednym miesiącu należy stosować pojedyncze czy też podwójne koszty?
 • Jakie są zasady stosowania 50% kosztów przy umowach o pracę?
 1. Zasady obliczania podstawy opodatkowania
 • Co to jest podstawa opodatkowania?
 • Jak obliczyć podstawę opodatkowania przy umowie o pracę?
 • Świadczenia okresowe a podstawa opodatkowania
 • Na jakich zasadach odliczać składki na ubezpieczenie społeczne?
 • Kiedy stosujemy stawkę 17% a kiedy 32%?
 • Zasady obliczania zaliczek przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub osoby samotnie wychowującej dziecko?
 • Jak i kiedy stosować kwotę wolną od podatku?
 • Czy przy zaliczce od wynagrodzenie wypłaconego po ustaniu stosunku pracy stosujemy kwotę wolną?
 • Na jakich zasadach odliczać składkę zdrowotną od zaliczki?
 1. Zwolnienie do 26 lat a przychód ze stosunku pracy 
 • Jakie są warunki stosowania ulgi do 26 roku życia?
 • Czy zwolnione od opodatkowania są także świadczenia rzeczowe dla pracowników, czy tylko świadczenia pieniężne?
 • Kiedy należy zrealizować przelew aby osoba kończąca 26 lat mogła skorzystać ze zwolnienia?
 • Oświadczenie pracownika a koniec stosowania zwolnienia
 • Jak wygląda ograniczenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów a ulga do 26 lat?
 • Jaki jest łączny limit zwolnienia do 26 lat i 50% kosztów uzyskania przychodu?
 1. Terminy i deklaracje
 • Jakie są terminy wpłaty zaliczek na rachunek urzędu skarbowego?
 • W jaki sposób ująć na PIT-11 przychody ze stosunku pracy?
 • Jak wykazywać na PIT-11 50% koszty uzyskania przychodu?
 • Ulga do 26 lat a PIT-11?
 • Jak wypełnić PIT-4R?
 • W jakich terminach należy złożyć PIT-11 i PIT-4R
 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • Jakie umowy podlegają ubezpieczeniom społecznym?
 • Co to są tytuły z pierwszeństwem i bez pierwszeństwa?
 • Jaki wpływ na obowiązek ubezpieczenia społecznego z umowy o pracę mają zawarte umowy zlecenia?
 • Kiedy umowa zlecenia traktowana jest dla potrzeb ubezpieczeniowych jako umowa o pracę?
 • Kiedy umowa o pracę podlega ubezpieczeniom zdrowotnym?
 • Jakie są rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne?
 1. Zasady liczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Jak liczona jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?
 • Jakie świadczenia nie wchodzą do podstawy wymiaru składek?
 • Wskaźniki procentowe składek na poszczególne ubezpieczenia?
 • Kto finansuje poszczególne rodzaje składek?
 • Na jakich zasadach stosujemy ograniczenie do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
 • Jakie są zasady ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki?
 1. PPK na liście płac – informacje ogólne
 • Wpłaty finansowane przez pracownika i pracodawcę – zasady liczenia?
 • Kiedy powstaje przychód z wpłaty pracodawcy?
 1. Terminy wpłaty składek i deklaracje składane do ZUS
 • Jakie są terminy wpłat składek do ZUS?
 • Jak należy wypełnić ZUS DRA i ZUS RCA?
 • Jak wykazać PPK I PPE na ZUS RCA?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16