WEBINARIUM: Lean Healthcare – korzyści i metody wdrożenia Lean Management w ochronie zdrowia

Jak placówki ochrony zdrowia mogą poradzić sobie z problemami finansowymi inaczej niż tnąc koszty poprzez redukcję zatrudnienia i ograniczanie inwestycji? Każdy dyrektor/kierownik podmiotu leczniczego musi stawić czoła licznym problemom związanym m.in. ze zbyt dużą ilością pacjentów, ryzykiem błędów podczas leczenia.  Lean Management pozwala na rewolucyjne spojrzenie na organizację jednostki leczniczej poprzez analizę procesów wokół pacjenta. Odpowiednia organizacja pozwala efektywniej rozdysponować posiadany budżet. Wdrożenie nie jest proste, ale wielu jednostkom na świecie udało się dzięki efektywnej organizacji poczynić spore oszczędności i jednocześnie podnieść zadowolenie pacjentów.  

Na szkoleniu przedstawimy podstawy teoretyczne filozofii Lean Management i sposoby jej zastosowania w polskich jednostkach ochrony zdrowia. W pierwszej części szkolenia omówimy ogólne założenia zarządzania w duchu „Lean”.  W drugiej części nacisk zostanie położony na przestawienie procesów, dla których efektywności „szczupłe” zarządzanie może mieć istotne znaczenie.

Zaprezentujemy zarówno korzyści jak i spodziewane utrudnienia wynikające z prób wdrożenia koncepcji myślenia Lean w podmiotach leczniczych.

Program szkolenia

 1. Lean Management  –  filozofia, koncepcja, zasady
 1. Trójkąt Toyoty (Czy można postrzegać szpital jako firmę produkcyjną?)
 2. Pięć zasad „szczupłego” myślenia (wartość, strumień wartości, przepływ, ssanie, dążenie do perfekcji)
 3. Marnotrawstwo – strategiczne pojęcie w Lean Management
 4. Z czym nie należy utożsamiać filozofii Lean?

 1. Narzędzia stosowane podczas wdrożenia Lean Management w ochronie zdrowia
 1. VSM (Value Stream Mapping) – opis, analiza, wnioski i doskonalenie procesów w organizacji
 2. TPM – Total Productive Maintenace – metodologia prawidłowego utrzymania maszyn
 3. 5S – sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina – metoda organizacji pracy
 4. Kaizen – małymi kroczkami do udoskonalenia procesu
 5. Kanban  – wizualizacja procesu i jego zaawansowania
 6. SMED  – wymiana narzędzia w ciągu jednocyfrowej liczby minut
 7. Standaryzacja pracy
 8. Poka yoke  – zapobieganie błędom

 1. Na czym polega myślenie Lean w podmiocie leczniczym?
 1. Świadomość Misji. Co jest naszym celem? Jak osiągamy nasze cele?
 2. Mapa stanu istniejącego
 3. Wyznaczenie spodziewanego stanu końcowego  – mapa stanu przyszłego
 4. Plan działania
 5. Monitorowanie procesu – cykl PDCA

 1. Przykłady wdrożenia Lean Management na świecie i w Polsce
 1. Wdrożenia na blokach operacyjnych
 2. Triage jako narzędzie Lean Management
 3. Gospodarka magazynowa
 4. Transport wewnętrzny i zewnętrzny

 1. Zalety i wady wdrażania koncepcji Lean w podmiotach leczniczych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16