WEBINARIUM: Zmiany w urlopach, w ZFSŚ, pracy zdalnej, czasie pracy i wynagrodzeniach w INSTYTUCJACH KULTURY w czasie stanu EPIDEMII

24 czerwca br. weszła w życie kolejna ustawa antykryzysowa tzw. Tarcza 4.0. Oprócz zasadniczych przepisów znalazło się w niej także szereg zmian dotychczasowych ustaw „tarczowych”, wprowadzających istotne uregulowania dla pracodawców, z których także będą mogły skorzystać instytucje kultury.

Regulacje te dotyczą w szczególności:

 • nowych zasad powierzania pracy zdalnej,
 • rozszerzenia na instytucje kultury możliwości uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Najważniejszymi kwestiami będą:

- jak należy właściwie zorganizować pracę zdalną według nowych przepisów?

- czy można pracowników wysyłać na przymusowe urlopy pozaplanowe?

- co z funduszem socjalnym w sytuacji pogorszenia warunków finansowych?

- czy instytucje kultury będą mogły skorzystać z dofinansowań wynagrodzeń i w jakim zakresie?

- czy pracownicy samorządowych instytucji kultury będą musieli czasowo pracować w innych jednostkach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich?

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu.

Program szkolenia

1. Tarcza antykryzysowa 4.0jej znaczenie dla instytucji kultury

 

2. Nowe zasady polecania i wykonywania pracy zdalnej po zmianach

 • Jakie będą warunki powierzania pracy zdalnej?
 • Jak rozliczać wykonanie pracy zdalnej?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie organizowania pracy zdalnej, co musi sfinansować?
 • Jaki będzie zakres odpowiedzialności pracodawcy za bhp i wypadki przy pracy zdalnej?

 

3. Przestój ekonomiczny i obniżenie etatów

 • Czy instytucje kultury mogą skorzystać z możliwości ogłoszenia przestoju ekonomicznego i obniżenia etatów?
 • Jakie są zasady ich ogłaszania?
 • Na jakich zasadach dofinansowuje się wynagrodzenia pracowników objętych przestojem lub obniżką etatów?

 

4.  Zawieszenie działania funduszu socjalnego

 • Na jakich warunkach zawiesza się funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • Czy konieczne jest porozumienie ze związkami lub załogą?

 

5. Ograniczenie wysokości odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy dotyczącej zatrudnienia – jaka jest wysokość maksymalna odpraw?

 

6. Udzielanie urlopów bez zgody pracownika

 • Jakie są podstawy udzielania „przymusowych” urlopów?
 • Jakich urlopów dotyczy to uprawnienie?
 • Jaki jest wymiar maksymalny udzielonego urlopu?

 

7. Możliwość kierowania pracowników samorządowych do innych prac przez kierowników urzędów – czy dotyczy to także instytucji kultury?

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.