WEBINARIUM: Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. istotne dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem nowelizacji obowiązujących od 7 i 26 kwietnia oraz wzorami informacji o warunkach zatrudnienia

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielską.

Program szkolenia

 1. Zmiany w Kodeksie pracy wynikające z dyrektyw unijnych w aspekcie jednostek oświatowych obowiązujące od 26 kwietnia (Dz.U. 2023 poz. 641)
 • Nowa treść umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia – z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania nauczycieli i pracowników samorządowych
 • Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony i konsultacja ze związkami zawodowymi
 • Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – obowiązki pracodawcy i odrębności dotyczące nauczycieli
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych oraz odrębności wynikające z Karty Nauczyciela
 • Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania pracownikom i nauczycielom
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich (dodatkowy nieprzenoszalny wymiar urlopu, zmiana zasad wnioskowania, wysokość zasiłku) i skutki tych zmian w placówkach oświatowych (wzmożona ochrona stosunku pracy)
 • Urlopy ojcowskie
 • Przepisy przejściowe – uzupełnianie informacji o warunkach zatrudnienia, korzystanie z urlopów rodzicielskich
 • Nowe wzory Informacji o warunkach zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i samorządowych - w wersji edytowalnej

 1. Zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 21 lutego oraz 7 kwietnia (Dz.U. 2023 poz.240)
 • Praca zdalna z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej
  • Praca zdalna a zdalne nauczanie
  • Możliwości wykonywania pracy zdalnej przez pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) w szkołach i placówkach oświatowych
  • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
  • Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej – zasady współpracy ze związkami zawodowymi
  • Obowiązek informacyjny pracodawcy
  • Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
  • Zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
  • Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
  • Okazjonalna praca zdalna
 • Kontrola trzeźwości pracowników
  • Badanie trzeźwości a ochrona danych osobowych
  • Pojęcie stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości
  • Przechowywanie dokumentacji badania
  • Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy – zasady ich wprowadzania
  • Skutki pozytywnego badania trzeźwości pracownika (niedopuszczenie do pracy, wezwanie właściwych organów)
  • Badania na obecność innych substancji
  • Skutki naruszenia obowiązku trzeźwości – z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16