WEBINARIUM: Zmiany w prawie pracy w 2023 r. istotne dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem Kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 r.

06.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

1 grudnia Sejm uchwalił ustawę nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. 15 grudnia Senat podjął uchwałę o przyjęciu nowelizacji z dwoma poprawkami. Ustawa ta wprowadza na stałe pracę zdalną do Kodeksu pracy i umożliwia kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców.

Program szkolenia

 1. Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. wg ustawy z 1.12.2022 r.
 • Praca zdalna z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej
  • Praca zdalna a zdalne nauczanie
  • Możliwości wykonywania pracy zdalnej przez pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) w szkołach i placówkach oświatowych
  • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
  • Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej – zasady współpracy ze związkami zawodowymi
  • Obowiązek informacyjny pracodawcy
  • Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
  • Zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
  • Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
  • Okazjonalna praca zdalna
 • Kontrola trzeźwości pracowników
  • Badanie trzeźwości a ochrona danych osobowych
  • Pojęcie stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości
  • Przechowywanie dokumentacji badania
  • Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy – zasady ich wprowadzania
  • Skutki pozytywnego badania trzeźwości pracownika (niedopuszczenie do pracy, wezwanie właściwych organów)
  • Badania na obecność innych substancji
  • Skutki naruszenia obowiązku trzeźwości – z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli

 1. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich pracowników placówek oświatowych wg Dyrektywy UE „work-life balance”
 • Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – obowiązki pracodawcy
 • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
 • Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Urlopy ojcowskie
 • Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Nowe zapisy w świadectwach pracy
 • Umowa o pracę na okres próbny i umowy na czas określony, nowe zapisy w umowach
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – rozszerzony zakres informacji o warunkach zatrudnienia
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
2023-02-06 310.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane