WEBINARIUM: CZAS PRACY podczas PRACY ZDALNEJ – nadgodziny, ewidencja, regulacje wewnętrzne

Praca zdalna na stałe wchodzi do polskiego systemu prawnego wprowadzona nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 1.12.2022. Ta forma organizacji pracy u wielu pracodawców przyjęła się już na tyle, że nawet jeżeli nie będzie wykorzystywana w sposób stały, to na pewno szeroko stosowana może być naprzemiennie, okazjonalnie.

Jest to jedynie forma organizacji pracy przede wszystkim związana z miejscem jej wykonywania i wprost nie wpływa na kwestie czasu pracy – ustawodawca nie wiąże z nią konkretnych regulacji z tym związanych. Na pewno jednak istotne jest przeanalizowanie wpływu pracy zdalnej na czas pracy i możliwości odpowiedniego dostosowania rozwiązań w tym zakresie do tej formy wykonywania pracy.

Program szkolenia

1. Praca zdalna

 • pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie
 • uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej
 • wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę
 • zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4, rodziców osób niepełnosprawnych) oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku
 • porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem
 • obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu
 • kontrola pracy zdalnej
 • praca zdalna okazjonalna – uproszczone zasady

2. Czas pracy

 • pojęcie czasu pracy i norm czasu pracy
 • obowiązek przestrzegania czasu pracy

3.  Czas pracy przy pracy zdalnej

 • obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy
 • harmonogramy czasu pracy
 • zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy – zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy
 • zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika
 • zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika
 • praca w godzinach nadliczbowych – jej zlecanie, ograniczenie decyzji pracowników o podejmowaniu pracy nadliczbowej
 • pełnienie dyżurów
 • odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy
 • ewidencja czasu pracy

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16