WEBINARIUM: Od zatrudnienia do zwolnienia – ABC kadrowca z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r.

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie w oparciu o obowiązujący stan prawny. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i poza które grożą sankcje karne.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę, jak prawidłowo zatrudniać pracowników
 • będzie wiedział, jakie zasady obowiązują podczas trwania stosunku pracy
 • pozna zasady prawidłowego rozwiązywania umowy o pracę
 • otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego zatrudniania pracowników

Program szkolenia

Zatrudnianie – rekrutacja kandydatów do pacy

 1. Jak sformułować treść ogłoszenia o pracę?
 2. Jakie zasady stosować przy rozmowie kwalifikacyjnej?
 3. Jak chronić dane osobowe kandydata do pracy i pracownika?
 4. Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane, których obecnie pozyskiwanie jest zabronione?
 5. Czy na skierowaniu na badania wstępne można wpisać PESEL kandydata do pracy?
 6. Czy badania wstępne można wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy?
 7. Jak prawidłowo nawiązać stosunek pracy?

Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia – z uwzględnieniem zmian od 26 kwietnia

 1. Jakie oświadczenia uzyskać od pracownika na początku zatrudnienia?
 2. Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
 3. Czy informację do umowy o pracę należy sporządzić do każdej umowy o pracę?
 4. Co powinna zawierać umowa o pracę?
 5. Jakie są rodzaje umów o pracę?
 6. Co oznacza miesiąc w prawie pracy?
 7. Na jaki okres można powierzyć inną pracę?

Dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem zmian od 21 lutego oraz 17 maja

 1. Jak dokonać zmiany zapisów w umowie o pracę?
 2. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe i dokumentację związaną ze stosunkiem pracy?
 3. Czy przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę należy zawrzeć porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w następnej umowie?
 4. Czy można sprawdzać trzeźwość pracownika?
 5. Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi 14 dni urlopu wypoczynkowego?

Rozwiązanie stosunku pracy i wystawienie świadectwa od 23 maja

 1. Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy?
 2. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę drogą elektroniczną?
 3. Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy?
 4. Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?

Sesja pytań i odpowiedzi

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16