WEBINARIUM: Zmiany w zakresie podatku VAT w 2023 r. oraz projektowane zmiany dot. VAT SLIM 3 i obowiązkowego KSeF

Na szkoleniu przedstawimy zmiany w podatku VAT obowiązujące (i mające obowiązywać) od 2023 r. (a także w 2024 r. i 2025 r.). Omówione zostaną niezwykle istotne dla rozliczeń podatku VAT projekty nowelizacji dotyczące: obowiązkowego KSeF, VAT SLIM 3 i obowiązków w VAT dostawców usług płatniczych. 

Program szkolenia

 1. Zmiany od 2023, 2024 i 2025 r.
 1. Zmiany w roku 2023 r.
 • grupa VAT
 • nowe rozporządzenie w/s obniżonych stawek VAT
 • zmiany w zakresie kas rejestrujących
 1. Zmiany w roku 2024 r.
 • nowy limit transakcji gotówkowych a VAT
 1. Zmiany w roku 2025 r.
 • obowiązek połączenia kasy on-line z terminalem płatniczym

 1. VAT SLIM 3 – projekt ustawy
 • podsumowanie najważniejszych zmian z VAT SLIM i VAT SLIM 2
 • zmiany w definicji małego podatnika
 • zmiany w zakresie kursów walut stosowanych do przeliczenia na złote podstaw opodatkowania wyrażonych w walucie obcej
 • zmiany w zakresie stawki 0% przy WDT
 • zmiany w zakresie WIS
 • zmiany w zakresie prewskaźnika
 • zmiany w zakresie odliczania VAT od WNT
 • zmiany w zakresie zwrotu VAT
 • zmiany w zakresie struktury sprzedaży
 • zmiany w zakresie korekty rocznej
 • zmiany w zakresie obowiązku dołączania paragonu fiskalnego do wystawionej faktury
 • zmiany w podzielonej płatności
 • zmiany w rachunku VAT w Prawie bankowym
 • zmiany w zakresie kas rejestrujących
 • zmiany w zakresie tzw. sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania VAT)
 • zmiany w zakresie procedur szczególnych
 • przepisy przejściowe i końcowe istotne dla podatku VAT

 1. Obowiązkowy KSeF – projekt ustawy
 • obowiązujący dobrowolny KSeF i faktury ustrukturyzowane
 • zmiany w zakresie definicji faktury
 • zmiany w zakresie rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę i nabywcę
 • zmiany w zakresie zwrotu VAT
 • zmiany w zakresie danych faktur ustrukturyzowanych
 • obowiązek wystawianie faktury przy użyciu KSeF i wyjątki 
 • sankcje za niewystawienie obowiązkowej faktury ustrukturyzowanej
 • zmiany w zakresie dostępu do faktury ustrukturyzowanych, uwierzytelniania
 • zmiany w zakresie udostępnienia faktur elektronicznych
 • zmiany w zakresie faktur wystawianych do paragonów fiskalnych
 • zmiany w zakresie terminów wystawiania faktur
 • zmiany w zakresie wystawiania faktur korygujących, not korygujących
 • zmiany w zakresie autentyczności pochodzenia i integralności treści
 • zmiany w zakresie KSeF
 • zmiany w podzielonej płatności
 • zmiany w zakresie kas rejestrujących
 • zmiany w zakresie faktur VAT RR, w szczególności korekta faktury VAT RR
 • zmiany w Ordynacji podatkowej związane z obowiązkową fakturą ustrukturyzowaną
 • zmiany w Prawie przedsiębiorców związane z obowiązkową fakturą ustrukturyzowaną
 • zmiany w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych
 • przepisy przejściowe i końcowe istotne dla  podatku VAT

 

 1. Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych a VAT – projekt ustawy

 1. Ważne orzeczenia
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16