WEBINARIUM: Zmiany przepisów kadrowych w 2022 r. i ZFŚS w oświacie
Zmiany w Rejestrze umów od 1.01.2023 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich od sierpnia 2022 r. ZFŚŚ z ramowym wzorem regulaminu

Program szkolenia

Rejestr umów. Nowy obowiązek dla placówek oświatowych od 1.01.2023 r. – zmiany w przepisach

 • Obowiązek wprowadzania umów do rejestru – Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych
 • Jakie umowy dotyczące zatrudniania i innych spraw kadrowych znajdą się w rejestrze?
  • umowy o pracę z nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi
  • umowy cywilnoprawne
  • umowy z własną jednostką macierzystą
  • inne szczególne przypadki
 • Co zawiera rejestr umów?
 • Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru

Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich pracowników placówek oświatowych od sierpnia 2022 r.

 • Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – obowiązki pracodawcy
 • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
 • Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Urlopy ojcowskie
 • Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Nowe zapisy w świadectwach pracy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych

Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych w 2022 r.

 • Obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów
 • Odpisy na pracowników niepedagogicznych

Uprawnieni do korzystania z Funduszu

 • Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy)
 • Emeryci i renciści (zasady korzystania)
 • Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
 • Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
 • Zasady podziału środków ZFŚS

Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS – najczęściej występujące i propozycje zapisów w regulaminie

 • Pojęcie działalności socjalnej
 • Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
 • problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli
 • Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
 • Pożyczki mieszkaniowe

Kryteria przyznawania świadczeń

 • Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów
 • Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie
 • Świadczenia 500+ a kryterium socjalne
 • Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych
 • Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (wycieczki, spotkania, itp.)

Zakres współpracy ze związkami zawodowymi przy administrowaniu ZFŚS

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16