WEBINARIUM: Tworzenie wewnętrznych rozwiązań dotyczących czasu pracy

Planowanie czasu pracy i w konsekwencji wiele kwestii związanych z jego rozliczaniem opiera się nie tylko na przepisach powszechnie obowiązujących ale w dużej mierze na zastosowanych rozwiązaniach wewnętrznych ujętych w regulaminie pracy lub – u mniejszych pracodawców – obwieszczeniu o czasie pracy. Często wewnętrzne regulacje są nie tylko mało rozbudowane, co po prosty zawierają liczne błędy, nie nadążają nie tylko za zmieniającymi się przepisami ale również za sposobem pracy przyjętym w danej firmie.

Na szkoleniu omówione zostaną zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania takich lub innych rozwiązań w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Wewnętrzne źródła prawa pracy

 • obowiązkowe regulaminy
 • przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów – pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem
 • tryb ustalania regulaminów
 • wejście w życie regulaminów

2. Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy

3. Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia związane z czasem pracy

4. Rozkłady czasu pracy

 • rozkłady stałe
 • zasady tworzenia harmonogramów
 • granice, po których można poruszać się tworząc harmonogramy
 • zapisy o możliwości zmian harmonogramów

5. Systemy czasu pracy

 • przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników
 • system podstawowy
 • system równoważny
 • system zadaniowy

6. Okresy rozliczeniowe czasu pracy

7. Wyodrębnienie w regulaminie kierowców

8. Pora nocna

9. Niedziele i święta – dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb pracodawcy

10.  Zlecanie pracy nadliczbowej

11.  Obowiązki przełożonych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16