WEBINARIUM: Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja z uwzględnianiem problematyki pandemii – warsztaty praktyczne

Szkolenie pozwoli:

–  udoskonalić praktyczne umiejętności przeprowadzenia postępowania powypadkowego,
–  wyjaśnić przyczyny powstawania problemów ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej,
–  OSIĄGNĄĆ NAJWAŻNIEJSZY CEL – opracować wnioski i zaproponować środki profilaktyczne zapobiegające powstaniu podobnego przypadku w przyszłości.

Ćwiczenia, dyskusje oraz przykłady orzeczeń sądów pomogą udoskonalić umiejętności oraz pogłębić wiedzę dotyczącą postępowań powypadkowych.

Program szkolenia

 

 1. Informacje wstępne
 • teoria wypadkowości Heinricha
 • jakość postępowania powypadkowego w kontekście budowania kultury bezpieczeństwa pracy
 • rola pracodawcy w polityce bezpieczeństwa pracowników
 1. Postępowanie powypadkowe, w tym wypadków w czasie pandemii SARS CoV 2
 • zgłaszanie wypadków – kto, komu i kiedy ma obowiązek zgłosić zdarzenie?
 • czy zawsze należy wszczynać postępowanie? czy każdy uraz to wypadek?
 • etapy badania wypadku
 • badanie wypadku na terenie innego zakładu pracy
 • jaki wypadek i kiedy należy zgłosić do PIP i prokuratury?
 1. Prawa i obowiązki zespołu powypadkowego
 • wpływ czynności wstępnych na proces postępowania powypadkowego – przykłady
 • kto i kiedy składa wyjaśnienia a kto udziela informacji –  ćwiczenia
 • kto i w jakich sytuacjach powołuje specjalistów?
 • co powinien zawierać opis wypadku – przykłady
 • przyczyny wypadku a wydarzenie powodujące wypadek – skutki nieprawidłowej kwalifikacji
 1. Utrudnianie postępowania powypadkowego
 • odmowa składania wyjaśnień przez poszkodowanego
 • odmowa okazania odpowiednich dokumentów
 • składanie fałszywych wyjaśnień, a odpowiedzialność świadka i poszkodowanego
 1. Winni zaistnienia wypadku
 • wyłączna wina poszkodowanego – ćwiczenia i orzecznictwo sądowe
 • wina pracodawcy
 • wina osób organizujących pracę
 1. Wnioski i działania profilaktyczne – ćwiczenia
 • przyczyny wypadku i ich wpływ na wnioski i działania profilaktyczne
 • sposób formułowania wniosków oraz działań profilaktycznych – skutki dla pracodawcy
 • kary za zaistnienie wypadku – kogo można ukarać i za co?

        7. Dokumentacja powypadkowa – przykłady

 • problemy z terminem sporządzenia protokołu – ciągłe przedłużanie podpisania protokołu powypadkowego
 • prawa poszkodowanego
 • zebranie podpisów na protokole
 • podważanie zapisów w protokole
 • oddzielne zdanie członka zespołu
 • statystyczna karta wypadku a protokół powypadkowy – spójność zapisów
 • na jakie zapisy protokołu powypadkowego zwraca szczególną uwagę ZUS i PIP

         8. Zakładowa procedura badania wypadków

 • cel opracowania procedury
 • co powinna zawierać

         9. Wypadki przy pracy na przykładach i w orzecznictwie

 • kiedy zawał serca uznajemy za wypadek przy pracy?
 • wady konstrukcyjne urządzeń przyczyną wypadku przy pracy?
 • kolizje drogowe
 • wypadki przy pracy na wysokości
 • zdarzenia nie uznane za wypadki przy pracy
 • wypadek przy pracy a śmierć pracownika
 • omówienie wypadków w orzecznictwie sądowym

 


Część warsztatowa

 • analiza wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz dokumentacji z nim związanej

 

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.