WEBINARIUM: Podatek VAT w Ośrodkach Sportu i Rekreacji (OSiR) z uwzględnieniem zasad stosowania proporcji i prewspółczynnika oraz zmian

Program szkolenia

I. Podatek VAT – zasady rozliczeń w OSiR
1. Mechanizm podatku VAT
2. OSiR jako jednostka budżetowa gminy
3. Specyfika definicji podatnika VAT w przypadku OSiR
4. Zakres działalności opodatkowanej OSiR
5. Moment powstania obowiązku podatkowego
6. Podatek należny VAT 
 • świadczenie usług
 • dostawa towarów
 • nieodpłatne świadczenia 
 • pozostałe transakcje
7. Stawki podatkowe VAT stosowane w działalności OSiR
 • zasady ogólne
 • usługi wstępu do obiektu
 • wynajem pomieszczeń
 • organizacja imprez
 • pozostałe świadczenia
8. Zwolnienia w podatku VAT stosowane w działalności OSiR
9. Podatek naliczony 
 • zasady odliczania podatku naliczonego VAT
 • ograniczenia w odliczeniu podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki OSiR
10. Miejsce świadczenia
11. Podstawa opodatkowania 
12. Zasady wystawiania faktur 
 • rodzaje faktur
 • rozliczenie zaliczki
 • noty korygujące
 • korekty „in minus”
13. e-faktura i KSeF w OSiR  
14. Stosownie kas fiskalnych przez OSiR
 • zmiany od 2023 roku
 • rodzaje kas
 • zasady użytkowania kas
 • kasy on-line i kasy wirtualne
15. Pliki JPK V_7
 • tzw. deklaracja wewnętrzna jednostki (OSiR)
 • dokumenty
 • GTU
 • stosowanie procedur

II. Proporcja i prewspółczynnik w OSiR 
1. Zasady stosowania tzw. proporcji
 • zasady liczenia proporcji
 • wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • zmiana wykorzystania nieruchomości
 • korekta roczna – zasady ogólne
 • korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • moment oraz forma dokonania korekty
 • zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna 
2. Zasady stosowania tzw. prewspółczynnika 
 • podstawa prawna w zakresie stosowania prewspółczynnika
 • zasady ustalania prewspółczynnika 
 • wybór metody ustalania prewspółczynnika w przypadku OSiR (Rozporządzenie MF oraz inne metody)
 • obliczanie proporcji na przykładzie

III. SLIM VAT 3 
1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
3. Stawka sankcyjna VAT
4. Kursy walut
5. Zmiany w zasadach stosowania kas fiskalnych
6. Wiążąca Informacja Stawkowa – doprecyzowanie przepisów
7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
8. Pozostałe zmiany

 

IV. Pozostałe zagadnienia
1. Czy OSiR ma obowiązek raportowania schematów podatkowych?
2. Czy dotacja otrzymana przez OSiR podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16