WEBINARIUM: Podatek VAT w spółkach komunalnych Zwolnienia • Proporcja • Moment powstania obowiązku podatkowego • Podatek naliczony • Zasady dokumentowania

22.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

1. Specyfika spółek komunalnych jako podatnika podatku VAT w zakresie działalności

2. Zasady ogólne opodatkowania podatkiem VAT
 • Przedmiot opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy
 • Stawki podatku
 • Podatek należny
 • Podatek naliczony 
 • Rozliczenie podatku
 • „Biała lista” oraz zasady zachowania należytej staranności 

3. Matryca stawek podatkowych w podatku VAT w działalności spółek komunalnych

 

4. Moment rozpoznania obowiązku podatkowego oraz stawki podatku w zakresie
 • Wodociągów i zaopatrzenia w wodę
 • Usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 
 • Transportu pasażerskiego
 • Utrzymania czystości i porządku
 • Wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • Zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • Zieleni gminnej 
 • Sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych
 • Sprzedaży lokali użytkowych
 • Wynajmu nieruchomości 
 • Sprzedaży gruntu
 • Oddania gruntu w wieczyste użytkowanie 
 • Przekształcenie praw
 • Robót budowlanych
 • Pozostałych świadczeń

5. Podstawa opodatkowania
 • Zasady ogólne
 • Zwiększenia i obniżenia podstawy opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług
 • Towary 
 • Nieodpłatne świadczenia 
 • Ustalenie podstawy opodatkowania z uwzględnieniem specyfiki spółek komunalnych
 •  
 • Pozostałe świadczenia

6. Zwolnienia w podatku VAT w działalności spółek komunalnych
 • Dostawa lokali i budynków (m.in. problematyka „pierwszego zasiedlenia”)
 • Tereny niezabudowane (zasady identyfikacji)
 • Wynajem nieruchomości mieszkalnych 
 • Pozostałe świadczenia

7. Podatek naliczony VAT
 • Zasady ogólne
 • Podatek naliczony w przypadku samochodów
 • Wyłączenia prawa odliczenia podatku naliczonego
 • Terminy odliczenia podatku naliczonego

8. Proporcja oraz korekta roczna w spółkach komunalnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez SLIM VAT 3
 • Zasady ogólne
 • Wyłączenia
 • Prognoza
 • Korekta wieloletnia
 • Korekta roczna 
 • Pozostałe zagadnienia

9. Zasady dokumentowania świadczeń przez spółki komunalne
 • Faktury
 • Paragony (kasy fiskalne)
 • Faktury konsumenckie
 • Noty

10. Refaktura w spółkach komunalnych (warunki, zasady oraz zakres stosowania) 

11. Faktury VAT w spółkach komunalnych
 • Terminy oraz zasady wystawiania faktur
 • Zasady korygowania faktur
 • Faktury w MPP
 • Rozliczanie zaliczek

12. e-faktura (KSef) w spółkach komunalnych
 • Zasady funkcjonowania fakultatywnego KSeF
 • Wady i zalety e-faktur
 • Jak przygotować spółkę do obowiązkowego stosowania e-faktur?
 • Przykładowe wystawienie e-faktury w KSeF 
 • Zmiany w KSeF zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów

13. Ulga na złe długi
14. Odpowiedzialność karana skarbowa pracowników spółdzielni mieszkaniowych
15. Grupa VAT
16. Odpowiedzi na pytania 
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
2024-05-22 397.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane