WEBINARIUM: VAT w placówkach oświatowych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.

Od 1 października 2020 r. w kluczowy sposób zmieniły się zasady ewidencjonowania i raportowania podatku VAT. Dotychczasowy plik JPK_VAT i deklaracje VAT-7 (VT-7K) zastąpiły nowe struktura JPK_V7M i JPK_V7K. Znacząco rozszerzony został zakres danych, które należy raportować fiskusowi, w szczególności kody GTU oraz oznaczenia procedur (m.in. TP, MPP). Istotnej zmianie ulegną także zasady raportowania sprzedaży udokumentowanej fakturami wystawionymi do paragonów fiskalnych. 1 stycznia 20201 r. mają zacząć obowiązywać zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM. W szkoleniu omówione zostaną także inne ostatnie zmiany w podatku VAT (np. nowa matryca stawek, kasy fiskalne) oraz bieżące problemy z rozliczaniem podatku VAT w placówkach oświatowych.  

Program szkolenia

I. VAT SLIM – istotne z punktu widzenia placówek oświatowych

- zmiana zasad rozliczania faktur korygujących przez sprzedawcę i nabywcę, w tym rezygnacja z obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

- kiedy możliwe będzie odliczenie VAT od usług noclegowych

- podwyższenie limitu prezentu o małej wartości

- zmiany w zakresie kursów stosowanych dla celów podatku VAT

- wydłużenie terminu na skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego

- zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego

 

II. Nowe JPK VAT

-ewidencja podatnika VAT czynnego i kary porządkowe za błędy

- wersje: JPK_V7M i JPK_V7K oraz zasady ich korekt

- dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur

- faktury wystawione do paragonów – sposób ujęcia w nowym JPK_VAT

- paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł – zasady ujmowania w nowym JPK_VAT

- zmiany w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

 

III. Wybrane problemy dotyczące rozliczania podatku VAT w placówkach oświatowych

1. Działanie w charakterze podatnika a w charakterze organu władzy publicznej – problem dotyczący szkół publicznych: opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyt ponad limit w przedszkolu, opłaty za duplikaty legitymacji, zielone szkoły – interpretacja ogólną Ministra Finansów 

 

2. Centralizacja JST – wpływ na rozliczenia podatku VAT

 

3. Wysokość podatku VAT

- usługi edukacyjne a zwolnienie z podatku VAT

- sprzedaż wyżywienia

- usługi zakwaterowania w bursach i internatach

- obozy i kolonie

- nowa matryca stawek VAT

- stawka 23 i 8% w placówkach oświatowych  

- usługi najmu i refaktura mediów

- dostawy komputerów dla placówek oświatowych

- stawka 0% na dostawy na przeciwdziałanie COVID-19

 

4. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w placówkach oświatowych  – wybrane zagadnienia

- usługi w zakresie kształcenia i edukacji 

- usługi najmu i refaktura mediów

- rozliczenie faktur korygujących sprzedaż – obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru

 

5. Dokumentowanie

-  zasady wystawiania faktur i e-faktur, faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów faktur oraz ich przechowywanie

- JPK_FA

- faktury ustrukturyzyowane w placówkach oświatowych a tarcze antykryzysowe

- kasa fiskalna w placówkach oświatowych – zwolnienie usług stołówek w szkołach 

- nowe zasady wystawiania faktury do paragonów dla firm  od 1 stycznia 2020 r.

- paragony elektroniczne i dotyczące ich problemy

- kasy wirtualne (mające postać oprogramowania) dla niektórych podatników

- wdrożenie kas on-line – czy i kiedy szkoły/przedszkola muszą nabyć kasy on-line  

 

6. Pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia podatku VAT w placówkach oświatowych

- odliczenie podatku naliczonego w placówkach oświatowych, w tym struktura sprzedaży  i prewskaźnik

- wyrok TSWE z 8 maja 2019 r. w sprawie C‑566/17 (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej)

- mechanizm podzielonej płatności w placówkach oświatowych

- transakcje międzynarodowe (np. WNT, import usług) w placówkach oświatowych

- zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR

- bony towarowe dla pracowników

- zwolnienie podmiotowe w placówkach oświatowych

- biała lista a KUP po zmianach od 1 lipca 2020 r.

- czynności nieodpłatne a VAT

- pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 r. a placówki oświatowe

 

IV. Projektowane zmiany VAT – istotne z punktu widzenia placówek oświatowych

- zmiany z tzw. VAT SLIM 2

- ustrukturyzowana faktura z Krajowego Systemu e-Faktur

 

V. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

- certyfikat przesłany w formie elektronicznej

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16