WEBINARIUM: VAT w placówkach oświatowych w 2021 r.

Z dniem 1 lipca 2021 r. przebudowie uległ JPK_VAT. Od 1 października 2021 r. weszły w życiem  zmiany wprowadzone tzw. VAT SLIM 2, a dalsze zmiany w zakresie VAT nastąpią od 1 stycznia 2021 r.  W szkoleniu omówione zostaną zmiany w podatku VAT (np. m.in. JPK_VAT, kasy on-line, VAT-SLIM 2) oraz przybliżone zostaną zmiany od 1 stycznia 2022 r. oczekujące na wejście w życie  (dalsze zmiany w JPK VAT) oraz planowane (ustrukturyzowana faktura elektroniczna z Krajowego Systemu e-Faktur). Przedstawione zostaną także bieżące problemy z rozliczaniem podatku VAT w placówkach oświatowych.  

Program szkolenia

 

I. Nowe JPK VAT wg zasad obowiązujących od 1 lipca 2021 r.  

 • ewidencja podatnika VAT czynnego i kary porządkowe za błędy
 • wersje: JPK_V7M i JPK_V7K oraz zasady ich korekt
 • dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur – wg zasad od 1 lipca 2021 r.
 • faktury wystawione do paragonów – sposób ujęcia w nowym JPK_VAT
 • paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł – zasady ujmowania w JPK_VAT
 • zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2022 r.

II. Wybrane problemy dotyczące rozliczania podatku VAT w placówkach oświatowych

1. Działanie w charakterze podatnika a w charakterze organu władzy publicznej – problem dotyczący szkół publicznych: opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyt ponad limit w przedszkolu, opłaty za duplikaty legitymacji, zielone szkoły – interpretacja ogólna Ministra Finansów 

2. Centralizacja JST – wpływ na rozliczenia podatku VAT

3. Wysokość podatku VAT

 • usługi edukacyjne a zwolnienie z podatku VAT
 • sprzedaż wyżywienia
 • usługi zakwaterowania w bursach i internatach
 • obozy i kolonie
 • matryca stawek VAT
 • stawka 23 i 8% w placówkach oświatowych  
 • usługi najmu i refaktura mediów
 • dostawy komputerów dla placówek oświatowych
 • stawka 0% na dostawy na przeciwdziałanie COVID-19

4. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w placówkach oświatowych  –  wybrane zagadnienia

 • usługi w zakresie kształcenia i edukacji  
 • usługi najmu i refaktura mediów
 • rozliczenie faktur korygujących sprzedaż, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM

5. Dokumentowanie

 • zasady wystawiania faktur i e-faktur, faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów faktur oraz ich przechowywanie
 • JPK_FA
 • faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych w placówkach oświatowych  
 • kasa fiskalna w placówkach oświatowych – zwolnienie usług stołówek w szkołach  
 • nowe zasady wystawiania faktury do paragonów dla firm  od 1 stycznia 2020 r.
 • paragony elektroniczne i dotyczące ich problemy
 • kasy wirtualne (mające postać oprogramowania) dla niektórych podatników
 • wdrożenie kas on-line – czy i kiedy szkoły/przedszkola muszą nabyć kasy on-line  

6. Pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia podatku VAT w placówkach oświatowych

 • odliczenie podatku naliczonego w placówkach oświatowych (w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM)
 • struktura sprzedaży  i prewskaźnik w placówkach oświatowych
 • wyrok TSWE z 8 maja 2019 r. w sprawie C‑566/17 (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej)
 • mechanizm podzielonej płatności, w tym przymusowej, w placówkach oświatowych
 • transakcje międzynarodowe (np. WNT, import usług) w placówkach oświatowych, w tym zmiany od 7 września 2021 r. z tzw. VAT SLIM 2
 • zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR
 • bony towarowe dla pracowników
 • zwolnienie podmiotowe w placówkach oświatowych
 • biała lista a KUP
 • czynności nieodpłatne a VAT, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 r. a placówki oświatowe
 • zmiany od 1 października 2021 r. z tzw. VAT SLIM 2: Brexit, korekta podstawy opodatkowania w imporcie usług, ulga na złe długi, przymusowa podzielona płatność – w kontekście placówek oświatowych

III. Projektowane zmiany VAT – istotne z punktu widzenia placówek oświatowych

 • ustrukturyzowana faktura z Krajowego Systemu e-Faktur

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

- certyfikat przesłany w formie elektronicznej

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16