WEBINARIUM: Zmiany w zakresie korekt faktur, faktur uproszczonych od 1.01.2021 r. oraz zmiany w VAT planowane od maja i października 2021 r.

Program szkolenia

 

1. Rozliczenie faktur korygujących – rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2021 r.

 • moment rozliczenia faktur korygujących in minus przez sprzedawcę
 • brak obowiązku posiadania potwierdzeń odbioru faktur korygujących 
 • obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie obniżenia podstawy opodatkowania
 • moment rozliczenia faktur korygujących in plus przez sprzedawcę
 • moment rozliczenia faktur korygujących in minus przez nabywcę
 • moment rozliczenia faktur korygujących in plus przez nabywcę
 • przepisy przejściowe dotyczące rozliczania faktur korygujących

2. Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2021 r. wynikające z tzw. VAT SLIM

 • zmiany w zakresie definicji prezentu o małej wartości
 • zmiany w dostawach łańcuchowych
 • zmiany w zakresie zwolnienia dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego
 • zaliczki na eksport towarów a stawka 0%
 • wydłużenie terminu na odliczenie podatku naliczonego
 • zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego od usług noclegowych
 • kursy stosowane do przeliczania walut obcych stosowane od 1 stycznia 2021 r.
 • zmiany w zakresie WIS
 • zmiany w zakresie tzw. białej listy
 • zmiany w zakresie tzw. towarów wrażliwych
 • zmiany w zakresie przymusowej podzielonej płatności
 • zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego
 • zmiany w zakresie TAX FREE

3. Paragony uznawane za tzw. faktury uproszczone

 • kiedy paragon stanowi tzw. fakturę uproszczoną
 • czy do paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną można wystawić „zwykłą” fakturę
 • ujęcie paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną w ewidencji sprzedaży JPK_VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
 • ujęcie paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną w ewidencji zakupu JPK_VAT4 

4. Brexit – zasady rozliczania transakcji z Wielka Brytanią

 • eksport towarów i WDT do Wielkiej Brytanii  (kwestia protokołu irlandzkiego)
 • import towarów i WNT z Wielkiej Brytanii (kwestia protokołu irlandzkiego)
 • sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju
 • eksport i import usług z i do Wielkiej Brytanii

5.  Zmiany w zakresie kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 r.

 • kasy on-line – kalendarium wprowadzania
 • zmiany w zakresie zwolnień z kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 r., w tym projektowane

6. VAT SLIM 2 – planowane  zmiany

 • dostosowanie ustawy o VAT do skutków Brexitu
 • miejsce opodatkowania w dostawach łańcuchowych
 • zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku naliczonego w przypadku importu usług i WNT
 • zmiany w zakresie importu towarów
 • zmiany w zakresie zasad zwolnień z podatku VAT dostaw nieruchomości
 • zmiany w zakresie uproszczenia odliczania podatku naliczonego od importu usług i WNT
 • zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych
 • zmiany w zakresie duplikatów faktur
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 • zmiany w zakresie faktur zaliczkowych
 • zmiany w zakresie terminu wystawiania faktur
 • zmiany w zakresie faktur korygujących
 • zmiany w rachunku VAT

7. Zmiany w zakresie pliku JPK_VAT – możliwe że już za kwiecień 2021 r. będzie obowiązywała część zmian

 • dokumenty ujmowane w ewidencji sprzedaży JPK_VAT
 • zmiany w zakresie ujmowania paragonów fiskalnych uznawanych za faktury uproszczone
 • zmiany w zakresie kodów GTU
 • zmiany w zakresie oznaczeń TP i MPP
 • zmniejszenie podatku naliczonego z oznaczeniem WEW – w jakich przypadkach 

8. Faktura Ustrukturyzowana z Krajowego Systemu – e-Faktur – planowana od 1 października 2021 r.

 • definicja faktury ustrukturyzowanej
 • forma faktury ustrukturyzowanej
 • Krajowy System e-Faktur
 • rozliczenie ustrukturyzowanej faktur przez sprzedawcę
 • zwrot podatku a faktury ustrukturyzowane

9. Pytania i odpowiedzi

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.