WEBINARIUM: Urlopy rodzicielskie i wypoczynkowe oraz nowe zwolnienia od pracy w jednostkach oświatowych

12.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Celem szkolenia jest omówienie nowych zwolnień od pracy, obowiązujących od 26.04.2023 r. z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych (zwolnienie z powodu siły wyższej, urlopy opiekuńcze, nowe zasady korzystania z urlopów rodzicielskich). Przybliżymy i omówimy również zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych za ferie zimowe i letnie oraz udzielania urlopu uzupełniającego w nowym roku szkolnym. Wyjaśnimy zasady rozliczania urlopów pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek nieferyjnych (np. przedszkoli).

Program szkolenia

 1. Nowe uprawnienia rodzicielskie
  • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  • urlop opiekuńczy
  • wydłużenie okresu ochronnego i rozszerzenie zakresu ochrony stosunku pracy
 2. Zmiany w urlopach rodzicielskich
  • likwidacja tzw. „długiego wniosku o urlop rodzicielski”
  • możliwość korzystania z urlopu w częściach i większa swoboda podziału
  • nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego
 3. Urlopy ojcowskie – obniżenie wieku dziecka
 4. Urlop uzupełniający nauczycieli za ferie zimowe i letnie 
  • zasady udzielania
  • urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy
  • zmiana stanowiska w trakcie roku a urlop
 5. Urlop dyrektora i kadry kierowniczej
  • urlop przy powierzeniu stanowiska kierowniczego lub odwołania ze stanowiska w trakcie roku
 6. Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na czas określony
 7. Urlopy wypoczynkowe w placówkach nieferyjnych
  • wymiar urlopu
  • zasady udzielania urlopu nauczycielom
  • obliczanie wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć
  • ustalanie planów urlopu
  • urlop „na żądanie”
  • urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia
 8. Udzielanie zaległych urlopów w placówkach nieferyjnych i pracownikom niepedagogicznym
  • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
  • ustalanie wymiaru urlopu
  • urlop proporcjonalny – w jakich przypadkach
  • zasady udzielania urlopów (przeliczanie urlopu na godziny, plany urlopów, urlop niewykorzystany w terminie)
 9. Wynagrodzenie urlop nauczycieli
  • obliczanie wynagrodzenia urlopowego
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (dodatki do wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa)
  • wynagrodzenie za urlop przy ograniczeniu wymiaru w roku szkolnym
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 10. Ekwiwalent za urlop pracowników niepedagogicznych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2023-06-12 310.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane