WEBINARIUM: ROZLICZENIE URLOPÓW w placówkach oświatowych - ekwiwalent za urlop, urlop uzupełniający, urlop dla poratowania zdrowia, urlop wychowawczy

Na szkoleniu omówimy problematykę:

 • rozliczania urlopów wypoczynkowych za ferie zimowe i letnie
 • udzielania urlopu uzupełniającego w nowym roku szkolnym
 • rozliczenia urlopów pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek nieferyjnych (np. przedszkoli)
 • obliczania ekwiwalentu za urlop po rozwiązaniu stosunku pracy
 • udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz
 • urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych

Program szkolenia

 1. Urlop uzupełniający nauczycieli za ferie zimowe i letnie 
  • zasady udzielania
  • urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy
  • zmiana stanowiska w trakcie roku a urlop
 1. Urlop dyrektora i kadry kierowniczej
 • urlop przy powierzeniu stanowiska kierowniczego lub odwołania ze stanowiska w trakcie roku
 1. Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na czas określony
 2. Urlopy wypoczynkowe w placówkach nieferyjnych
  • wymiar urlopu
  • zasady udzielania urlopu nauczycielom
  • obliczanie wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć
  • ustalanie planów urlopu
  • urlop „na żądanie”
  • urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia
 1. Udzielanie zaległych urlopów w placówkach nieferyjnych i pracownikom niepedagogicznym
  • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
  • ustalanie wymiaru urlopu
  • urlop proporcjonalny – w jakich przypadkach
  • zasady udzielania urlopów (przeliczanie urlopu na godziny, plany urlopów, urlop niewykorzystany w terminie)
 2. Wynagrodzenie urlop nauczycieli
  • obliczanie wynagrodzenia urlopowego
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (dodatki do wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa)
  • wynagrodzenie za urlop przy ograniczeniu wymiaru w roku szkolnym
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 3. Ekwiwalent za urlop pracowników niepedagogicznych
 4. Urlop dla poratowania zdrowia
 • warunki uprawniające do urlopu
 • zasady udzielania
 • urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy
 • urlop zdrowotny a emerytura i świadczenia kompensacyjne
 • praca na urlopie dla poratowania zdrowia
 • kontrola orzeczeń lekarskich w sprawie urlopu zdrowotnego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.