WEBINARIUM: Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2021 r.

16.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie zasad przyznawania i wypłaty uposażenia żołnierzom zawodowym wraz z dodatkami oraz należnymi świadczeniami. Wyjaśnimy najczęstsze wątpliwości oraz problemy z ustalaniem prawa do uposażenia, zmianą jego wysokości, jak również zasadami przyznawania i wypłaty należnych żołnierzom dodatków. Skupimy się także na terminach wypłaty poszczególnych świadczeń oraz niezbędnej dokumentacji.

Omówimy także nowe regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi żołnierzy zawodowych, oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zasad przyznawania i wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych tej grupie zawodowej.

Program szkolenia

1. Uposażenie zasadnicze i dodatki

 • Od czego zależą stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego?
 • Stosunek służbowy, a prawo żołnierza do uposażenia?
 • Co to jest wyrównanie uposażenia i kiedy przysługuje?
 • W jaki sposób prawidłowo dokonać zmiany wysokości uposażenia?

2. Dodatki do uposażenia

 • Rodzaje i charakter prawny dodatków
 • Kiedy żołnierz może stracić prawo do dodatku?
 • Dodatek specjalny - stawki i zbieg prawa do dodatków z różnych tytułów
 • Dodatek za długoletnią służbę – kto ma do niego prawo oraz jak ustalić jego wysokość?
 • Kiedy można obniżyć, a kiedy wstrzymać wypłatę dodatku motywacyjnego?
 • Komu przysługuje dodatek kompensacyjny i w jakiej wysokości?
 • Terminy wypłaty dodatków
 • Zasady naliczania wysokości dodatków przy zakończeniu służby
 • Uposażenia żołnierzy za czas choroby – jak liczyć?
 • Uposażenie, a urlopy rodzicielskie żołnierzy zawodowych

3. Dodatkowe uposażenie roczne

 • Zasady nabywania prawa do dodatkowego uposażenia rocznego?
 • Przeniesienie żołnierza oraz urlop wychowawczy, a prawo do dodatkowego uposażenia rocznego?
 • Liczymy wysokość dodatkowego uposażenia rocznego.
 • Ustalamy termin prawidłowej wypłaty?

4. Nagrody

 • Nagrody uznaniowe – komu, ile się należy?
 • Kto i kiedy ma prawo do nagrody jubileuszowej?
 • Żołnierz nabywa prawo do kilku nagród jubileuszowych – co robić?
 • Liczymy wysokość nagrody jubileuszowej?

5. Dodatkowe wynagrodzenie

 • Komu należy się dodatkowe wynagrodzenie i od czego zależy jego wysokość?
 • Liczymy wysokość dodatkowego wynagrodzenia
 • W jakich terminach prawidłowo wypłacać dodatkowe wynagrodzenie ?

6. Zapomogi

 • Kto ma prawo do zapomogi?
 • Jakie są warunki wypłaty zapomogi?
 • Czy z wnioskiem o przyznanie zapomogi może wystąpić małżonek żołnierza?
 • Zasady wypłaty zapomóg
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2021-11-16 399.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane