WEBINARIUM: Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2021 r.

Z początkiem maja 2021 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia. Zmiany dotyczą m.in. zakresu czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe oraz zasad ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia.

Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie wprowadzonych zmian oraz obowiązujących przepisów w zakresie zasad przyznawania  wypłaty i uposażenia żołnierzom zawodowym wraz z innymi należnościami pieniężnymi.

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi żołnierzy zawodowych, oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zasad przyznawania i wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych tej grupie zawodowej.

Program szkolenia

1. Uposażenie zasadnicze i dodatki

 • Od czego zależą stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego?
 • Stosunek służbowy, a prawo żołnierza do uposażenia?
 • Co to jest wyrównanie uposażenia i kiedy przysługuje?
 • W jaki sposób prawidłowo dokonać zmiany wysokości uposażenia?

2. Dodatki do uposażenia

 • Rodzaje i charakter prawny dodatków
 • Kiedy żołnierz może stracić prawo do dodatku?
 • Dodatek specjalny - stawki i zbieg prawa do dodatków z różnych tytułów
 • Dodatek za długoletnią służbę – kto ma do niego prawo oraz jak ustalić jego wysokość?
 • Kiedy można obniżyć, a kiedy wstrzymać wypłatę dodatku motywacyjnego?
 • Komu przysługuje dodatek kompensacyjny i w jakiej wysokości?
 • Terminy wypłaty dodatków
 • Zasady naliczania wysokości dodatków przy zakończeniu służby
 • Uposażenia żołnierzy za czas choroby – jak liczyć?
 • Uposażenie, a urlopy rodzicielskie żołnierzy zawodowych

3. Dodatkowe uposażenie roczne

 • Zasady nabywania prawa do dodatkowego uposażenia rocznego?
 • Przeniesienie żołnierza oraz urlop wychowawczy, a prawo do dodatkowego uposażenia rocznego?
 • Liczymy wysokość dodatkowego uposażenia rocznego.
 • Ustalamy termin prawidłowej wypłaty?

4. Nagrody

 • Nagrody uznaniowe – komu, ile się należy?
 • Kto i kiedy ma prawo do nagrody jubileuszowej?
 • Żołnierz nabywa prawo do kilku nagród jubileuszowych – co robić?
 • Liczymy wysokość nagrody jubileuszowej?

5. Dodatkowe wynagrodzenie

 • Komu należy się dodatkowe wynagrodzenie i od czego zależy jego wysokość?
 • Liczymy wysokość dodatkowego wynagrodzenia
 • W jakich terminach prawidłowo wypłacać dodatkowe wynagrodzenie ?

6. Zapomogi

 • Kto ma prawo do zapomogi?
 • Jakie są warunki wypłaty zapomogi?
 • Czy z wnioskiem o przyznanie zapomogi może wystąpić małżonek żołnierza?
 • Zasady wypłaty zapomóg
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16