WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE w 2022 r. – zasady zawierania umów, wynagradzanie, składki ZUS a Polski Ład

Program szkolenia

1. Zawieranie umów

 • formy składania oświadczeń woli: forma dokumentowa a elektroniczna, różnice i ich znaczenie prawne
 • podpis elektroniczny: zasady, znaczenie prawne

2. Umowy cywilnoprawne – podstawy regulacji prawnej

 • obowiązywanie przepisów Kodeksu cywilny
 • zakres swobody umów

3. Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek finansów publicznych od 1.07.2022 r.

4. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę

5. Najczęściej stosowane umowy w zatrudnieni

6. Umowa zlecenia

 • zlecenie a świadczenie usług
 • forma
 • strony umowy
 • wynagrodzenie
 • wykonywanie umowy i roszczenia
 • wypowiedzenie zlecenia

7. Umowa o dzieło

 • dzieło – definicja, orzecznictwo
 • oznaczenie dzieła w umowie
 • wykonanie umowy

8. Wynagradzanie z tytułu umów cywilnoprawnych

 • Minimalna stawki godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o świadczenie usług
  • kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa?
  • zlecenia wykonywane zespołowo
  • pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych: sposób prowadzenia dokumentacji godzin, podmiot odpowiedzialny, przechowywanie dokumentacji
  • forma wypłaty wynagrodzenia
  • wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej
  • sankcje za zaniżanie wynagrodzeń zleceniobiorców
 • Wynagradzanie z tytułu umów o dzieło
  • zasada odpłatności umowy
  • sposoby ustalania wynagrodzenia
  • wynagrodzenie częściowe
  • skutki wadliwego wykonania dzieła
  • odstąpienie od umowy
  • 50% koszty uzyskania przychodu

9. Obowiązki zatrudniających wykonawców umów cywilnoprawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych

 • Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • zlecenie z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń
  • zlecenie z własnym pracownikiem
  • zlecenie z pracownikiem innej firmy
  • zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia
  • zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia
  • zlecenie dla członka Rady Nadzorczej
  • zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń zleceniodawców
  • zakres obowiązkowych ubezpieczeń
  • ubezpieczenia dobrowolne
  • terminy zgłoszeń i opłacania składek
 • Umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne
  • brak obowiązku ubezpieczenia i jego wyjątki
  • obowiązek rejestracji umów o dzieło od 1.01.2021 r.
  • termin rejestracji
  • sankcje za niedopełnienie obowiązków

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16