WEBINARIUM: Obliczanie prewspółczynnika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz projekt SLIM VAT 3

Jednostki samorządu terytorialnego są szczególnego rodzaju podatnikiem podatku VAT, ponieważ część ich działalności nie podlega opodatkowaniu. To wymusza na gminach obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika, w przypadku gdy gmina chce odliczyć podatek VAT z tzw. faktur mieszanych. Z drugiej strony rezygnacja z odliczenia podatku VAT, naraża osoby odpowiedzialne na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat sposobów liczenia prewspóczynnika oraz dokonywania korekt rocznych z tego tytułu. Tym bardziej, że zmieniła się linia orzecznicza sądów administracyjnych, które dopuszczają stosowanie korzystnych dla gmin metod liczenia prewspółczynnika (innych niż metoda z rozporządzenia MF).

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową wiedzę w jaki sposób najkorzystniej obliczyć prewspółczynnik oraz proporcję, oraz jak dokonać korekt rocznych. Będziemy analizowali konkretne przypadki oraz liczyli prewspółczynnik na konkretnych przykładach. W ramach szkolenia omówiony zostanie również pakiet SLIM VAT 3 oraz jego wpływ na rozliczenia gmin. Poruszone zostaną także inne zagadnienia, istotne z punktu widzenia gmin takie jak raportowanie schematów podatkowych czy korekta plików JPK.

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania pytań zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu.

Program szkolenia

 1. Podatek VAT – zasady rozliczeń w JST
 1. Specyfika definicji podatnika w przypadku JST
 2. Podatek należny
 3. Podatek naliczony
 4. Miejsce świadczenia
 5. Podstawa opodatkowania
 6. Stawki podatkowe
 7. Obowiązek podatkowy
 8. Zwolnienia w podatku VAT
 9. Specyfika opodatkowania podatkiem VAT JST

 1. Roczna korekta podatku VAT w JST
 1. Korekty rozliczeń podatku VAT w ramach tzw. współczynnika
 • Zasady liczenia proporcji
 • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • Zmiana wykorzystania nieruchomości
 • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
 • Korekta roczna – zasady ogólne
 • Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Moment oraz forma dokonania korekty
 • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
 1. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika
 • Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika
 • Zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej
 • Wybór metody ustalania prewspółczynnika – fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA
 • Jak przygotować się do korekty rocznej?
 • Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku?
 • Wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty
 • Analiza najnowszego orzecznictwa
 1. Analiza na przykładach
 • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
 • Obliczanie proporcji na przykładach

 1. SLIM VAT 3
 1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 3. Stawka sankcyjna VAT
 4. Kursy walut
 5. Mały podatnik – zmiana progu
 6. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa – doprecyzowanie przepisów
 7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 8. Pozostałe zmiany

 1. Pozostałe zagadnienia
 1. Czy gmina ma obowiązek raportowania schematów podatkowych?
 2. Czy dotacja otrzymana na realizację projektu przez gminę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 3. Opodatkowanie podatkiem VAT kontraktów drogowych w gminach
 4. Czy gminy mają obowiązek korygowania JPK ze względu na brak oznaczeń „TP” przed korektą przepisów
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16