WEBINARIUM: Zmiany VAT i TARCZA antykryzysowa w PODMIOTACH LECZNICZYCH z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji ustawy tzw. Tarczy 4.0

Celem webinarium jest omówienie zasad stosowania zwolnień z podatku VAT oraz stawek podatku VAT w kontekście służby zdrowia. Z uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy antykryzysowej i nowej matrycy stawek podatkowych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

 1. Zmiany wynikające z tzw. tarczy 4.0 ważne dla podmiotów leczniczych (obowiązuje od 24.06.2020 r.)
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych
 • zmiany w zakresie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19
 • wyłączenia z KUP  zapłaconych kar umownych i odszkodowań nie stosuje się,  jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-1
 • dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców z tzw. tarczy 4.0 a przychody przedsiębiorcy
 • zmiany w prawie przedsiębiorców - za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
 • zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • zmiany w zakresie rozwiązań antykryzysowych dla przedsiębiorców: dofinansowanie wynagrodzeń w przypadku spadków obrotów – skutki podatkowe
 • kolejne przedłużenie terminu na przedłożenie schematu podatkowego
 • zmiany w zakresie ważności certyfikatów rezydencji w trakcie trwania epidemii COVID-19
 • kolejne przedłużenie terminu na przedłożenie informacji o cenach transferowych 
 1. Ważne zmiany dla podmiotów leczniczych wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych
 • zmiany ustawy o CIT, ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej dotyczące zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy
 • dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do PKWiU 2015
 • ustalanie zaliczek w przypadku zatorów płatniczych
 • korygowanie zeznania za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy
 • zmiana definicji deklaracji w Ordynacji podatkowej
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących indywidualnych rachunków podatkowych
 • zmiany w zakresie WDT i WNT – sygnalizacja
 1. Leczenie, profilaktyka, zapobieganie COVID-19 a zwolnienie z VAT
 2. Źródło finansowania działań przeciwko COVID-19
 3. E-porady (szczególne rozwiązania z tarczy antykryzysowej) a zwolnienie z VAT
 4. Przesunięcie terminu wdrożenia nowego JPK VAT –  Tarcza 4.0 zakłada przesunięcie terminu na 1 października 2020 r.
 5. Ogólne omówienie nowej struktury JPK VAT oraz zmiany dotyczące ujmowania paragonów uznawanych za faktury uproszczone w nowej strukturze JPK VAT
 6. Nowa matryca stawek VAT i WIS od 1 lipca 2020 r. (w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o VAT z 5 czerwca 2020 r.)  – skutki dla szpitali
 7. Dostawa (import) środków medycznych związanych z przeciwdziałaniu COVID-19 bez VAT
 8. Paragony elektroniczne
 9. Kasy wirtualne nie dla lekarzy i szpitali
 10. Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych a ustrukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych
 11. Przedłużenie terminu do złożenia zeznań rocznych: m.in. CIT-8 i sprawowania finansowego oraz „przedłużenie” terminu na złożenie zeznań: PIT-37, PIT-36, PIT-36L i innych z zakresu podatku PIT
 12.  Inne zmiany podatkowe w ramach tarczy antykryzysowej istotne dla służby zdrowia
 • czasowe podniesienie limitu zwolnień PIT dla zapomóg i świadczeń socjalnych
 • wydłużenie terminu na złożenie ZAW-NR do 14 dni na czas epidemii
 • otrzymana darowizna na cele walki z COVID-19, czy to problem dla szpitala
 • zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej
 • wydłużenie terminu na składanie informacji o cenach transferowych oraz schematów podatkowych
 • zmiany w zakresie doręczeń w postępowaniach podatkowych
 • przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej
 • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości – zależy od decyzji gminy
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie – obowiązki płatnika
 • wstrzymanie postępowań egzekucyjnych, w tym podatkowych
 • zawieszenie biegu terminu przedawnienia?
 • zawieszenie stosowania ulgi na złe długi w podatkach dochodowych
 • odsunięcie płatności zaliczek na podatek PIT od pensji pracowników
 • zmiana metody płatności zaliczek uproszczonych
 • wsteczne rozliczenie straty podatkowej
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 1. Podatkowe skutki rozwiązań antykryzysowych
 • zwolnienie z ZUS od wynagrodzeń pracowników
 • postojowe
 • dopłaty do wynagrodzeń
 • zwolnienie z PIT dodatkowych świadczeń dla pracowników niektórych systemów infrastruktury krytycznej, niestety nie dla służby zdrowia

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16