WEBINARIUM: Świadczenia i urlopy rodzicielskie z uwzględnieniem nowych zasad od 26 kwietna 2023 r.

Program szkolenia

 1. Urlopy macierzyńskie – z uwzględnieniem zmian od 26.04.2023 r.
  • wymiar urlopu macierzyńskiego
  • podział urlopu na części
  • zmiana postaci składania wniosków
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego
 2. Urlop rodzicielski – z uwzględnieniem zmian od 26.04.2023 r. 
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
  • nowe zasady podziału urlopu na części
  • uchylenie przepisu dotyczącego jednorazowego wniosku
  • zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego – prawo do wyrównania zasiłku 
  • łączenie urlopu z pracą na nowych zasadach
 3. Urlop wychowawczy – z uwzględnieniem zmian od 26.04.2023 r.
  • wymiar urlopu wychowawczego i jego podział na części
  • zmiana postaci składania wniosków
  • łączenie urlopu z pracą 
 4. Urlop ojcowski – z uwzględnieniem zmian od 26.04.2023 r.
  • wymiar urlopu ojcowskiego dla pracownika – ojca wychowującego dziecko
  • nowy termin na wykorzystanie urlopu
 5. Nowy urlop opiekuńczy
  • w jakich sytuacjach można wnioskować o urlop opiekuńczy
  • wymiar i treść wniosku o urlop 
  • uwzględnienie urlopu opiekuńczego w świadectwie pracy
 6. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej
  • wniosek i wymiar zwolnienia
  • wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
  • uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy
  • informacja o urlopie ojcowskim w świadectwie pracy
 7.  Dodatkowe zwolnienia i przerwy dla pracowników rodziców
  • urlop okolicznościowy związany z urodzeniem dziecka
  • zwolnienie związane z wychowywaniem dziecka do lat 14-stu
  • zwolnienia na badania lekarskie w czasie ciąży
  • przerwy na karmienie
 8. Gwarancje ochrony stosunku pracy pracowników-rodziców
  • zakaz rozwiązania umowy o pracę
  • ochrona stosunku pracy po złożeniu wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy
 9. Szczególne uprawnienia pracowników-rodziców w zakresie czasu pracy
  • praca zdalna
  • elastyczna organizacja pracy rodziców dzieci do lat 8
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16