WEBINARIUM: Rozliczenie środowiskowe w placówkach medycznych sprawozdawczość za rok 2022

Żyjemy w burzliwych czasach. W 2019 r wiele zamieszania powstało w związku z wprowadzonymi nowymi wymaganiami ewidencji odpadów i elektronicznej bazy danych o odpadach BDO. Już samo wprowadzenie zmian było wyjątkowo trudne, a wybuch pandemii i ustawy „covidowe” tylko te problemy pogłębiły. W szumie wywołanym tymi zmianami prawie niezauważalnie przeszła zmiana w rozliczeniach środowiskowych powiązano raporty do KOBZE ze sprawozdaniami środowiskowymi. A zmiana ta wywołała konieczność złożenia jeszcze jednego sprawozdania – raportu do KOBiZE.

Termin na złożenie raportu KOBIZE to 28 lutego 2023 r., natomiast sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty środowiskowej powinno nastąpić do 31 marca 2023 r.

Program szkolenia

 

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2022
  • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych – jakie dane będą potrzebne do rozliczeń?
  • Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za  rok 2022; zmiany w naliczaniu opłat
  • Powiązanie opłat za korzystanie ze środowiska z raportem do KOBiZE – nowe wymogi
  • Rozliczenie poboru wód (już nie w ramach rozliczeń środowiskowych)
  • Sankcje za niezłożenie rozliczenia i wniesienia opłaty

 1. Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami):
  • Kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań
  • Zasady sporządzania raportu
  • Raport dla użytkowników kotłów o mocy do 5MW
  • Raport w przypadku emisji tylko ze środków transportu
  • Jak raportować klimatyzacje w KOBiZE?
  • Uwzględnianie emisji związanej ze stosowaniem środków dezynfekcyjnych
  • Generowanie sprawozdania do marszałka województwa z systemu KOBiZE
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłany e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16