WEBINARIUM: ŚRODKI TRWAŁE w PODMIOTACH LECZNICZYCH - zasady ewidencji bilansowej i podatkowej środków trwałych, ich wycena bilansowa oraz amortyzacja w teorii i praktyce

17.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

1.    Klasyfikacja Środków Trwałych

2.    Definicje środków trwałych

 • w świetle prawa bilansowego – ustawa o rachunkowości
 • w świetle ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
 • w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych

3.    Środki trwałe obce i inwestycje w obcych środkach trwałych

4.    Zasady ustalenia wartości początkowej środka trwałego

5.    Środki trwałe w budowie – zasady rozliczania inwestycji

 • pojęcie „pierwotne wyposażenie”

6.    Części składowe i peryferyjne środków trwałych

 • ewidencja wymiany części składowych zestawu stanowiącego środek trwały

7.    Ulepszenie i rozbudowa a remont środka trwałego w ewidencji bilansowej i podatkowej

8.    Likwidacja środków trwałych – wyksięgowanie z ewidencji, wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja

9.    Trwała utrata wartości środków trwałych. Zaniechanie inwestycji

10.  Amortyzacja i umorzenie

11.  Amortyzacja bilansowa a amortyzacja podatkowa – metody amortyzacyjne

12.  Stawki amortyzacji a KŚT

13.  Zasady podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych

14.  Indywidualne stawki amortyzacyjne oraz współczynniki podwyższające

15.  Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji

16.  Schemat Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – grupy środków trwałych

 • grunty
 • budynki i lokale
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • kotły i maszyny energetyczne
 • maszyny, urządzenia i aparaty
 • urządzenia techniczne
 • środki transportu
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 • inwentarz żywy

17.  Zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

18.  Konsultacje

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2024-06-17 497.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane