WEBINARIUM: Roczne sprawozdanie odpadowe placówek medycznych za rok 2022 – kompendium wiedzy

08.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Zmieniają się zarówno przepisy dotyczące gospodarki odpadami, a także zmieniana jest funkcjonalność samej Bazy Danych o Odpadach. W świetle tych zmian posiadane doświadczenie w korzystaniu z formy elektronicznej KPO i KEO może ustrzec przed popełnieniem błędu. A w poprzednim roku zaostrzono sankcje m.in. za nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów.

Podczas szkolenia odpowiemy mi.in. na poniższe pytania:

 • Czy prowadzenie ewidencji odpadów w formie elektronicznej to obecnie jedyna dopuszczalna metoda ewidencji odpadów?
 • Jak należy złożyć sprawozdanie z gospodarowania odpadami za 2022 r. i w jakim terminie?
 • Nowe pozycje w sprawozdaniu – odpad wytworzony w instalacji i poza nią, strumień odpadów
 • Kto jest uprawniony do składania sprawozdania w imieniu placówki medycznej?
 • Jakie są wymogi współpracy z firmami zewnętrznymi (w zakresie modułu integracyjnego API w BDO)?  – uprawnienia i zobowiązania stron
 • Jak rozwiązać najczęstsze problemy występujące przy korzystaniu z BDO?
 • Ewidencja odpadów a kontekst roku

 

Celem szkolenia jest:

 • Przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe złożenia sprawozdania odpadowego za rok 2022.
 • Omówienie występujących problemów występujących przyprowadzeniu ewidencji odpadami w placówce medycznej w celu uniknięcia najczęściej występujących błędów i kosztownych kar.
 • przedstawienie aktualnie obowiązujących wymogów obowiązujących wytwórców odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki związanej z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami medycznymi
 • omówienie aktów prawnych z tego zakresu, a także planowanych zmian

Program szkolenia

 1. Ewidencja odpadów w BDO – najczęstsze problemy
 • Kompetencje w zakresie prowadzenia ewidencji w BDO – uprawnienia użytkownika podrzędnego i głównego, współpraca z firmą zewnętrzną, moduł API
 • Obowiązki i prawa wszystkich uczestników procesu przekazania odpadów
 • Najczęstsze pytania dotyczące ewidencji w BDO
  • korekta masy odpadów w KPO
  • wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO
  • transport do innego oddziału placówki medycznej
  • konieczność wprowadzanie wersji  papierowej KPO do  BDO – kiedy wystąpi taki obowiązek?
  • stan magazynowy w karcie KEO
 • Ewidencja odpadów na przełomie roku 2022/2023

 1. Sprawozdanie „odpadowe” krok po kroku
 • Kto w imieniu placówki medycznej jest upragniony do złożenia sprawozdania „odpadowego”?
 • Kompletacja niezbędnych danych
 • Odpady wytworzone w 2022 r , a przekazane w 2023 – czy należy je wykazać w sprawozdaniu poza 2022 r.?
 • Odpady powstałe w instalacji i poza nią – jak przyporządkować odpady powstające w placówkach medycznych?
 • Co oznacza strumień odpadów i sucha masa odpadów?
 • Przygotowanie sprawozdania – wersja robocza
 • wprowadzanie danych – zbiorczo czy dla każdego miejsca wytwarzania – rozliczenie podmiotów wielooddziałowych
 • czy należy wykazać w sprawozdaniu wszystkie odpady wg kodów wszystkie kody i rodzaje odpadów wpisane w dziale XII wniosku rejestrowego
 • Korekta sprawozdanie – kiedy jest wymagana i jak ją złożyć?
 • Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach do BDO
 • Uwaga na nowe sankcje!!!
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
2023-02-08 449.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane