WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT w jednostkach kultury z uwzględnieniem zmian w korekcie rocznej VAT za 2023 r. oraz obligatoryjny KSeF i e-faktura

Program szkolenia

 1. Podatek VAT – zasady rozliczeń w jednostkach kultury
 1. Specyfika jednostki kultury jako podatnika podatku VAT
 2. Podatek należny
 3. Podatek naliczony
 4. Miejsce świadczenia
 5. Podstawa opodatkowania
 6. Stawki podatkowe
 7. Obowiązek podatkowy
 8. Zwolnienia w podatku VAT

 1. Proporcja oraz prewspółczynnik
 1. Czy jednostki kultury powinny liczyć prewspołczynnik?
 • Specyfika działalności jednostek kultury – obszary objęte prewspółczynnikiem
 • Obszary działalności, a prawo do stosowania prewspółczynnika
 • Konsekwencje nie stosowanie prewspółczynnika
 • Warunki i sposoby określenia prewspółczynnika
 • Wybór właściwej metody
 • Rozporządzenie MF
 • Inne metody - wykorzystanie korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o proporcji
 1. Rozliczanie podatku VAT w ramach proporcji
 • W jakich przypadkach stosujemy proporcję
 • Ustalenie proporcji
 • Zasady liczenia proporcji
 • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • Transakcje zwolnione
 • Wynik proporcji i zasady zaokrągleń
 • Szacunkowe określenie proporcji
 • Transakcje pomocnicze (sporadyczne)
 • Zmiana wykorzystania nieruchomości
 • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
 1. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika  oraz proporcji
 • Podstawa prawna korekty rocznej
 • Korekta roczna – zasady ogólne
 • Moment oraz forma dokonania korekty
 • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
 • Zasady ustalania prewspółczynnika i proporcji dla celów korekty rocznej
 • Jak przygotować się do korekty rocznej?
 • Korekta roczna w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości (korekty wieloletnie)
 • Zmiana przeznaczenia ST, WNiP i nieruchomości
 • Sprzedaż ST, WNiP i nieruchomości w trakcie korekty
 • Sprzedaż towaru iusługi w trakcie korekty
 • Przypadki szczególne
 • Analiza najnowszego orzecznictwa
 1. Analiza na przykładach
 • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
 • Obliczanie proporcji na przykładach
 • Korekta roczna na przykładach
 1. Zmiany wprowadzone przez SLIM VAT 3

 1. Obowiązkowy KSeF i e-faktura jednostkach kultury
 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz e-faktura – obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku
 2. Co to jest KSeF?
 3. Istota i wzór e-faktury
 4. Nowe zasady wystawiania faktur w KSeF – obowiązek stosowania KSeF i wyłączenia z KSeF
 5. Wystawianie faktur w trybie awaryjnym
 6. Zmiany w korekcie „in minus”
 7. Uwierzytelnienie i zasady nadawania uprawnień do KSeF
 8. Likwidacja noty korygującej
 9. Nowe obowiązki w tym: obowiązek uławiania dostępu do KSeF, podawanie nr KSeF na przelewach, QR kod
 10.  Jak się przygotować do obligatoryjnego KSeF?

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16