WEBINARIUM: Zmiany w RACHUNKOWOŚCI oraz PODATKACH w 2020/21 r. istotne dla PODMIOTÓW LECZNICZYCH z uwzględnieniem obowiązku wdrożenia zmienionego standardu rachunku kosztów od 2021 r.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

I. Zmieniony standard  rachunku kosztów od 2021 r. - obowiązek przekazywania danych o kosztach przez świadczeniodawców mających podpisaną umowę z NFZ

 1. Elementy zmienionego standardu rachunku kosztów
 2. Omówienie zmian rozporządzenia i przygotowanie do wdrożenia nowego standardu
 3. Przygotowanie SP ZOZ do stosowania zmienionego standardu
 4. Omówienie istotnych przepisów prawa, których stosowanie ma wpływ na rachunek kosztów w SP ZOZ
 5. Krajowe Standardy Rachunkowości a praktyka ich zastosowania w SP ZOZ
 6. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów, a źródła danych

II.   Istotne zmiany w PODATKU VAT  w 2019 i ich wpływ na CIT w 2020 r.

 1. Podzielona płatność, płatności na rachunek bankowy z „Białej Listy” i wpływ na CIT w 2020 r.
 2. Nowe wzory JPK DEK i skutki wpływu zmian na ewidencję VAT
 3. Omówienie wpływu zmian w podatku VAT na podatki w SP ZOZ

III.  Istotne zmiany w PODATKU CIT obowiązujące od 2020 r.

 1. Koszty podatkowe - istotne zmiany w przepisach  w 2020 r.
 2. Kalkulacje i rozwiązania związane z implementacją standardu rachunku kosztów, wraz z omówieniem ich wpływu na zeznanie podatkowe
 3. Jak przygotować się do sporządzenia zeznania podatkowego za 2020 r.

 IV.  Omówienie istotnych zmian w przepisach  w odniesieniu do stosowanej praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych w SP ZOZ

 1. Nowe wzory JPK DEK i skutki wpływu zmian na ewidencję VAT – kody GTU
 2. Ewidencja kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów
 3. Skutki podatkowe, ewidencyjne zmian wprowadzonych przepisami Tarcz antykryzysowych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16