PŁATNIK od podstaw obsługa dokumentów ubezpieczeniowych – warsztaty komputerowe

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z zasadami przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
 • Opanowanie podstawowych funkcji programu Płatnik
 • Wprowadzenie do zdalnej obsługi firm udostępnianej przez ZUS w Internecie

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie zasad komunikacji z ZUS w zakresie dokumentów ubezpieczeniowych oraz podstawowych formularzy
 • Praktyczne ćwiczenia z korzystania z programu Płatnik w zakresie
  •     instalacji i konfiguracji
  •     przygotowania oraz importu dokumentów ubezpieczeniowych
  •     wysyłki dokumentów do ZUS, pobierania danych zwrotnych, aktualizacji programu i działania w sytuacjach błędnych
 • Opanowanie funkcji portalu PUE ZUS w zakresie
  •     profilu firmy (płatnika) oraz innych profili (ubezpieczony, świadczeniobiorca)
  •     wysyłki wniosków z portalu
  •     wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych w ramach programu e-Płatnik
  •     współpracy portalu z aktualnym programem Płatnik
  •     obsługi e-zwolnień

Program szkolenia

1. Omówienie podstawowych kwestii z obsługą dokumentów ubezpieczeniowych w firmie

 • wymogi ustawowe
 • przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej
 • płatnik, ubezpieczony, kolekcja dokumentów rozliczeniowych, podpis elektroniczny
 • dokumenty zgłoszeniowe
 • dokumenty rozliczeniowe
 • zakładanie działalności – składanie dokumentów w CEIDG i KRS

2. Program Płatnik – podstawowe informacje dotyczące obsługi

 • wymagania systemowe
 • sposoby dystrybucji
 • omówienie zmian w wersji 10 programu Płatnik
 • dodatkowe materiały dystrybuowane przez ZUS

3. Portal PUE – podstawowe informacje dotyczące obsługi

 • dostęp
 • porównanie z programem Płatnik

4. Instalacja programu Płatnik

 • hasła bazy danych
 • hasła programu Płatnik
 • aktualizacja programu – najczęstsze problemy

5. Interfejs programu – omówienie menu programu i lokalizacji podstawowych funkcji

6. Obsługa kartoteki płatnika – ćwiczenia

7. Tworzenie kartotek ubezpieczonych – ćwiczenia

8. Funkcje związane z tworzeniem dokumentów – ćwiczenia w zakresie przygotowywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, współpraca z programami kadrowo-płacowymi

9. Podpis elektroniczny i jego zastosowanie w przekazywaniu dokumentów do ZUS

 • podpis kwalifikowany
 • zakup certyfikatu do wykonywania podpisów
 • rejestracja certyfikatów w programie Płatnik

10. Obsługa wysyłki dokumentów – ćwiczenia

11. Inne funkcje programu:

 • pobieranie danych zwrotnych z ZUS
 • funkcje administrowania programem – archiwizacja danych, profile użytkowników

12. Obsługa portalu PUE

 • rejestracja i logowanie
 • układ i elementy portalu
 • główne funkcje – przegląd danych w ZUS, obsługa formularzy, umawianie wizyt
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch