WEBINARIUM: Świadczenia dla OBCOKRAJOWCÓW w tym rodzinne i alimentacyjne ze szczególnym uwzględnieniem ŚWIADCZEŃ dla OBYWATELI UKRAINY Zniesienie stanu epidemii

Program szkolenia

 1. Uprawnienie do świadczeń dla obcokrajowców na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • W jakich warunkach możliwe jest przyznanie prawa do świadczeń
 • Cudzoziemiec posiada kartę pobytu bez adnotacji „dostęp do rynku pracy” – w jakich warunkach prawo się należy?
 • Jak postępować z dokumentami koniecznymi do rozpatrzenia wniosku – czy w każdym przypadku konieczne jest tłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego?
 • Jak postąpić w sytuacji w której karta pobytu wygasła?

 1. Świadczenia dla obywateli Ukrainy przyznawana zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
 • warunki w jakich przysługuje prawo do tego świadczenia
 • procedura postępowania
 • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia
 • Świadczenia rodzinne
 • warunki w jakich prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje obywatelom Ukrainy w związku z specustawą
 • do jakich świadczeń rodzinnych obywatele Ukrainy są uprawnieni – na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym w związku ze specustawą?
 • jaki przyjąć skład rodziny?
 • dochód – jak go liczyć, co uwzględniać?
 • wniosek – zasady jakie obowiązują przy jego wypełnianiu
 • dokumenty – wymagane w trakcie rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego
 • Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie obywateli Ukrainy
 • osoby uprawnione do złożenia wniosku
 • warunki, których spełnienie jest niezbędne w celu uzyskania świadczenia
 • tryb postępowania w związku ze złożonym wnioskiem
 • Inne świadczenia związane z pomocą dla obywateli Ukrainy wynikające ze Specustawy

 1. Zniesienie stanu epidemii – jakie konsekwencje i obowiązki po stronie organu, a jakie po stronie osoby uprawnionej
 • Jak postępować w przypadku świadczeń, co do których przyznane zostało prawo w związku z przedłużeniem ważności dokumentu (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty pobytu)?
 • Jak postępować w zakresie toczących się aktualnie postępowań administracyjnych?
 • Jaki wpływ na bieżący stan prawny ma fakt utrzymania stanu zagrożenia epidemicznego?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16