WEBINARIUM: Rozliczenia środowiskowe za rok 2022 w placówkach oświatowych

Zmieniły się podstawy dotyczące rozliczeń środowiskowych za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz poboru wody. W gospodarce odpadami nastąpiła rewolucja związana z koniecznością prowadzenia ewidencji i rozliczeń w formie elektronicznej.

Cele szkolenia

W trakcie szkolenia odpowiemy na pytania:

 • W jakim zakresie rozliczenia środowiskowe dotyczą placówek oświatowych i od czego to zależy?
 • W jakich sytuacjach konieczna jest rejestracja w BDO (Bazie Danych o Odpadach)?
 • Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2022 po ostatnich zmianach?
 • Raport do KOBiZE – kiedy i jakie dane należy raportować w przypadku placówek oświatowych (samochody, kosiarki, piece, klimatyzacja, środki dezynfekcyjne)

Program szkolenia

1. Rozliczenia środowiskowe w placówkach oświatowych – podstawy prane, wymogi i zakres obowiązywania


2. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) a rozliczenia środowiskowe
  • ­ powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE –  rejestracja w systemie
  • ­ zasady sporządzania raportu
  • ­ jakie emisje należy raportować (samochody, kosiarki, piece, klimatyzacja, środki dezynfekcyjne)
  • ­ ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
  • ­ obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za rok 2022
  • ­ edycja sprawozdania opłatowego z KOBiZE
 • ​​ Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
 •  Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar

3. Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami
 • Czy rejestracja w BDO na pewno nie dotyczy DPS-ów i od czego to zależy
 • Odpady trudne w placówkach oświatowych – odpady medyczne, odpady „podyzenfekcyjne”, tonery, odpady żywieniowe,….
 • Ewidencja odpadów papierowa a elektroniczna
 • Sprawozdania odpadowe

4.  Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej 
 • Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych
 • Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat z uwzględnieniem ostatnich zmian, najnowsze wymogi Wód Polskich
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16