WEBINARIUM: Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 „dzień po!” i rok 2020 r.

31 października 2020 roku upłynął termin złożenia sprawozdania odpadowego. Po raz pierwszy sprawozdanie to trzeba było złożyć w formie elektronicznej na indywidualnym koncie w BDO. Teoretycznie złożenie sprawozdania w BDO nie powinno być niczym trudnym, po prostu wymaga wpisania tych samych danych co w latach poprzednich, tylko na nowym nośniku. Tyle teoria. W praktyce wprowadzenie nowych terminów, nowych wymagań sprawozdawczych, jak i nieintuicyjny i dość nieprzyjazny dla użytkownika formularz wywoływało wiele pytań i kontrowersji. Dużo niejasności związanych z interpretacją koniecznych do podania danych może skutkować sporą liczbą przesłanych do weryfikacji. Kolejne sprawozdanie za rok 2020 składamy do 15.03.2021 r.

Aby pomóc Państwu odnaleźć się w tej niecodziennej sytuacji zapraszamy na szkolenie on-line, dzięki któremu:

 • uzyskacie Państwo potwierdzenie czy złożone przez sprawozdanie nie zawiera błędów,
 • kiedy uzyskacie Państwo pewność, ze sprawozdanie nie wymaga korekty?
 • czego może dotyczyć korekta sprawozdania i jak ją przygotować i złożyć?
 • jak przygotować sprawozdanie za rok 2020 – wyjaśnienie najczęściej występujących problemów.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy w formacie pdf przesłany mailem

Program szkolenia

Sprawozdanie odpadowe za rok 2019 – „dzień po”

 • Sytuacja podmiotów ciągle czekających na numer rejestrowy
 • Statusy sprawozdań – kiedy nie jest potrzebna korekta?
 • W jaki sposób zostanie podana informacja o konieczności dokonania korekty i kiedy?
 • Terminy wykonania korekty – sankcje za przekroczenie terminu
 • Jaki użytkownik może złożyć korektę sprawozdania sprawozdanie? Czy musi być wpisany do KRS, czy potrzebne jest pełnomocnictwo?
 • Korekty sprawozdań – jak je wykonać, czy możliwa jest autokorekta czy konieczny jest nowy raport?
 • Najczęstsze wątpliwości występujące przy wypełnianiu sprawozdania
  • Pełnomocnictwo i forma jego potwierdzenia
  • Rozliczenie podmiotów wielooddziałowych
  • Instalacja a miejsce prowadzenia działalności (MPD)?
  • Odpady powstałe w instalacji i poza nią – jak przyporządkować odpady?
  • Usuniecie /wprowadzenie/korekta danych dotyczących MPD
  • Odpady wytworzone czy przekazane – którą wielkość należy raportować?
  • Nowe pozycje w formularzu
   • strumień odpadów, jak klasyfikować odpady?
   • sucha masa odpadów – dla jakich rodzajów odpadów niezbędna?
   • Procesy odzysku –  jak je klasyfikować?

 

Sprawozdania odpadowe za rok 2020 – najczęstsze pytania

 • Termin złożenia sprawozdania
 • Czy dane z KPO/KEO będą przenosić się automatycznie?
 • Planowane zmiany w funkcjonalności BDO
 • Odpady wytworzone czy przekazane – którą wielkość należy raportować?

 

Ewidencja odpadów w BDO – najczęstsze problemy

 • Kompetencje w zakresie prowadzenia ewidencji w BDO – uprawnienia użytkownika podrzędnego i głównego, współpraca z firmą zewnętrzną
 • Aktualizacja danych w BDO – kiedy wymagana?
 • Obowiązki i prawa wszystkich uczestników procesu przekazania odpadów, rozwiazywanie problemów
  • Korekta masy odpadów w KPO
  • Wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO
  • Przyjęcie i transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów
  • Transport do innego oddziału firmy
  • Konieczność wprowadzanie wersji  papierowej KPO do  BDO – czy jest taki obowiązek?
  • Stan magazynowy w karcie KEO

 

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16