WEBINARIUM: Rozliczenia środowiskowe za rok 2020 w OPS-ach – gospodarka odpadami w tym odpadami medycznymi, KOBiZE, gospodarka wodna

Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających wpływ na rozliczenia, które obowiązują w zakresie ochrony środowiska w ciągu ostatnich dwóch lat było wyjątkowo dużo. Dodatkowo wprowadzono sporo zmian ustawami „covidowymi”. Zmieniły się podstawy rozliczeń środowiskowych –  za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, poboru wody. W gospodarce odpadami nastąpiła rewolucja związana z koniecznością prowadzenie ewidencji i rozliczeń w formie elektronicznej. W związku z pandemią pojawił się też nowy typ odpadów – odpady podyzenfekcyjne występujące równeiż w OPS-ach. 

W trakcie webinarium uzyskasz odpowiedzi na pytania:

 • jakie rozliczenia środowiskowe dotyczą OPS-ów i od czego to zależy?
 • w jakich sytuacjach konieczna jest rejestracja w Bazie Danych o Odpadach (BDO)?
 • jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2020 po ostatnich zmianach?
 • raport do KOBiZE – w jakich przypadkach i jakie dane należy raportować w przypadku OPS-ów (samochody, kosiarki, piece, klimatyzacja)?

Program szkolenia

Rozliczenia środowiskowe w OPS-ach – podstawy prane, wymogi i zakres obowiązywania

 

Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

 • Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) a rozliczenia środowiskowe
  • powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBiZE rejestracja w systemie
  • zasady sporządzania raportu
  • jakie emisje należy raportować (samochody, kosiarki, piece, klimatyzacja)
  • ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
  • obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za rok 2020
  • edycja sprawozdania opłatowego z KOBiZE
 • Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
 • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar

 

Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami

 • Czy rejestracja w BDO na pewno nie dotyczy OPS-ów i od czego to zależy?
 • Odpady trudne w OPS-ach – odpady medyczne, odpady podyzenfekcyjne, tonery, odpady żywieniowe i inne
 • Ewidencja odpadów papierowa a elektroniczna
 • Sprawozdania odpadowe

 

Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej

 • Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych
 • Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat z uwzględnieniem ostatnich zmian, najnowsze wymogi Wód Polskich
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłany e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16