WEBINARIUM: Ocena ryzyka i wypadki przy wykonywaniu pracy zdalnej – nowe regulacje od 7 kwietnia 2023 r.

Program szkolenia

 1. Ocena ryzyka przy pracy zdalnej
 • Identyfikacja zagrożeń przy wykonywaniu pracy zdalnej
 • Ćwiczenie – identyfikacja zagrożeń
 • Wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka
 • Metody szacowania i oceny ryzyka
 • Ćwiczenie – przykładowa analiza ryzyka
 • Działania korekcyjne i korygujące w aspekcie zagrożeń na stanowisku pracy
 • Określenie poziomu ryzyka

 1. Wypadki przy pracy zdalnej
 • Postępowanie powypadkowe przy pracy zdalnej
 • Dokumentacja wypadkowa przy pracy zdalnej 
 • Ćwiczenie z zakresu określenia przyczyn wypadku 
 • Ćwiczenie z zakresu określenia działań do wykonania po wypadku

 1. Nowe wzory dokumentów – w formie edytowalnej
 • Instrukcja bezpiecznej pracy z domu
 • Wniosek o wykonywanie pracy w formie zdalnej
 • Polecenie wykonania pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej
 • Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16