WEBINARIUM: Procedura „Niebieskie Karty” po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz wg nowego rozporządzenia

28.09.2023, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

28 września 2023 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Rozporządzenie RM z 6.9.2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”) .

Podczas szkolenia omówimy procedurę Niebieskie Karty krok po kroku, z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzenia w sprawie procedury. Zajęcia obejmują całościowo problematykę związaną z procedurą Niebieskie Karty – od chwili ujawnienia przez właściwy podmiot zjawiska przemocy domowej, do zakończenia procedury i obligatoryjnych czynności, do wykonania po jej zakończeniu.

Program szkolenia

 1. Założenia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • cele i zasadność wprowadzenia nowych form/rodzajów przemocy domowej
 • analiza kręgu „osób doznających przemocy domowej
 • diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres
 • praktyczne przykłady wypełniające założenia definicji przemocy domowej, w tym przykłady to obrazujące
 • praktyczne przykłady wykluczające zaistnienie zjawiska przemocy domowej

 1. Powołanie i działalność zespołów interdyscyplinarnych (ZI) i grup diagnostyczno-pomocowych (GDP)
 • regulacje prawne ZI i GDP
 • skład, warunki formalne dla funkcjonowania, organizacji pracy i posiedzeń ZI i GDP
 • rola przewodniczącego ZI i jego nowe obowiązki
 • obowiązki i uprawnienia członków ZI i GDP
 • uproszczenie zasad funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych – czy jest to możliwe?

 1. Rozpoczęcie procedery Niebieskiej Karty
 • znaczenie rozszerzenia podmiotów uprawnionych do wszczęcia Niebieskiej Karty
 • w jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskiej Karty?
 • obowiązki nakładane na osoby stosujące przemoc domową
 • uchylanie się osoby stosującej przemoc od współpracy – możliwe działania GDP i ZI

 1. Nowe, skuteczne sposoby reakcji zespołu interdyscyplinarnego wobec osoby stosującej przemoc
 • formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową, w tym odpowiedzialność karna za niestosowanie się do określonych obowiązków
 • zadania zespołu interdyscyplinarnego
 • skierowanie sprawcy do uczestnictwa w specjalistycznych programach
 • podstawowe zasady prowadzenia programów
 • co w sytuacji, gdy sprawca się wyprowadza?

 1. Dokumentowanie podejmowanych czynności w procedurze Niebieskie Karty – nowe rozporządzenie
 • przedstawienie nowych rozwiązań zastosowanych w procedurze NK
 • omówienie zasad poprawnego wypełniania dokumentacji NK; formularz A, C, D
 • analiza formularza B pod kątem udzielenia wsparcia osobie doznającej przemocy, w tym małoletniej

 1. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty (NK)
 • kto zamyka procedurę NK?
 • dokumentacja do zamknięcia procedury NK
 • przesłanka „uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy
 • działania podejmowane po zamknięciu procedury NK - czym są działania monitorujące prowadzone przez GDP po zakończeniu procedury NK?

 1. Studium przypadku – prezentacja kazusów umożliwiająca analizę prawną oraz wskazanie rozwiązania
 • nowe obowiązki informacyjne wobec osoby stosującej przemoc domową
 • brak współpracy w ramach procedury NK

 1. Postępowanie skargowe na działalność zespołu lub grup diagnostyczno-pomocowych
 • zasady stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w ramach procedury Niebieskie Karty
 • kto jest uprawniony do złożenia skargi na działania członków ZI i GDP?
 • kto rozpatruje skargi?
 • dostęp do dokumentacji NK – czy stosujemy przepisy Kpa?

 1. Główne założenia nowelizacji ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej
 • poszerzenie uprawnień w zakresie wydania wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się – narzędzia coraz częściej stosowanego w przypadku samego już podejrzenia stosowania przemocy
 • czy zakaz/nakaz działa?
 • dane statystyczne dotyczące wydanych zakazów/ nakazów

 1. Wnioski, dobre praktyki
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 10.00 do 14.00
2023-09-28 297.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane