WEBINARIUM: Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa oświatowego oraz przykładami dokumentów (uchwał, planów kontroli, arkuszy obserwacji)

Program szkolenia

 

 1. Przegląd najważniejszych zmian w przepisach prawa oświatowego –  dostosowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli do obowiązujących przepisów. Między innymi:
 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela dotyczące awansu zawodowego od 1 września 2022 (Ustawa w podpisie u Prezydenta)
 • Zmiany w ustawie Prawo oświatowe – standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolu i w szkole. Nowe stanowisko pedagoga specjalnego – zakres zadań w nowym rozporządzeniu
 • Ustawowe możliwości zawieszania zajęć na czas określony w przedszkolu, szkole i placówce. Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nowe przepisy w ustawie Prawo oświatowe
 • Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – między innymi dotyczące organizacji nauczania uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023 np. nowe zasady przydzielania nadgodzin polonistom

 1. Planowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego
 • Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2021/2022. Kompetencje rady pedagogicznej w tym zakresie
  • przykłady uchwał i konkretnych propozycji zadań ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z kształcenia uczniów z Ukrainy
 • Planowanie nadzoru wewnętrznego 
  • kontrole przestrzegania przepisów prawa oraz kontrole przebiegu i efektów procesów kształcenia i wychowania
  • zakres i narzędzia kontroli
  • praktyczne przykłady
 • Wspomaganie nauczycieli jako forma nadzoru pedagogicznego – zakres i sposoby wspomagania
 • Plan obserwacji – rodzaje obserwacji, cele, arkusze, procedury
 • Kierunki polityki oświatowej państwa – realizacja kierunków w ramach bieżącej pracy szkoły i w ramach nadzoru wewnętrznego
 • Nadzór zewnętrzny – Jak skutecznie przygotować się  do ewentualnej kontroli zewnętrznej?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16