WEBINARIUM: Obowiązek identyfikacji i raportowania schematów podatkowych (MDR) przez spółdzielnie mieszkaniowe – wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Uczestnicy otrzymają wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej.

Zbliża się koniec okresu zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Oznacza to, że podatnicy będą mieli tylko 30 dni na zgłoszenie schematów podatkowych za cały okres pandemii, czyli od 2020 r. To ostatni moment na sprawdzenie zdarzeń i procesów w spółdzielni w tym zakresie. Należy pamiętać, że brak terminowego zgłoszenia schematu podatkowego skutkuje sankcją karno-skarbową dla osób odpowiedzialnych.

 

Program szkolenia

 1. Cel wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR)
 2. Podstawy prawne raportowania.
 3. Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych – definicje oraz funkcje
 • Promotor
 • Korzystający
 • Wspomagający
 1. Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa jest korzystającym, a kiedy promotorem?
 2. Definicja schematu podatkowego z punktu widzenia specyfiki spółdzielni mieszkaniowych
 • Pojęcie „uzgodnienia”
 • Kryterium głównej korzyści
 • Ogólna cecha rozpoznawcza
 • Szczególna cecha rozpoznawcza
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 1. Podział schematów podatkowych
 • Schematy krajowe
 • Schematy transgraniczne
 • Schematy standaryzowane
 • Schematy niestandaryzowane
 1. Zasady identyfikacji schematów podatkowych w spółdzielniach mieszkaniowych
 • Zdarzenia rodzące obowiązek raportowania schematów podatkowych przez spółdzielnie mieszkaniowe
 • Przykłady schematów podatkowych w spółdzielniach mieszkaniowych
 1. Zakres przedmiotowy raportowania schematów podatkowych z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych
 2. Podmiot kwalifikowany – kiedy spółdzielnia mieszkaniowa nie ma obowiązku raportowania schematów podatkowych?
 3. Wyłączenia z obowiązku raportowania schematów podatkowych
 4. Terminy i okresy raportowania
 5. Zakres raportowania z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych
 6. Treść  i forma raportu MDR
 • MDR 1
 • MDR 2
 • MDR 3
 • MDR 4
 1. Tajemnica zawodowa, a obowiązek raportowania schematów podatkowych
 2. Konsekwencje uchylania się od obowiązku raportowania MDR
 • Sankcje karne
 • Konsekwencje administracyjne

16.  Wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych (MDR)

 • Jak przygotować procedurę raportowania w spółdzielniach mieszkaniowych?
 • Konsekwencje braku procedury

17. Praktyczne aspekty obowiązku raportowania schematów podatkowych przez spółdzielnie mieszkaniowe

18. Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie raportowania MDR

19. Regulacje szczególne związane z COVID-19

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16