WEBINARIUM: Obowiązek identyfikacji i raportowania schematów podatkowych (MDR) przez spółdzielnie mieszkaniowe – wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Uczestnicy otrzymają wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej.

Od 1 sierpnia wraca obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). 16.06.2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące stan zagrożenia epidemicznego. Podatnicy ponownie będą zobligowani na bieżąco raportować schematy podatkowe (MDR) oraz do 30 sierpnia przesłać zaległe raporty schematów podatkowych za cały okres trwania pandemii COVID-19.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR). Należy pamiętać, iż obowiązek raportowania nie dotyczy tylko przypadków optymalizacji podatkowej oraz sytuacji gdy podatnik dokonuje zakupu usług doradztwa podatkowego. Ze względu na bardzo szeroki zakres regulacji oraz niejasne i nieprecyzyjne przepisy dotyczące definicji schematu podatkowego, obowiązek raportowania może dotyczyć zdarzeń gospodarczych, będących elementem prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej np. utworzenie aktywa w podatku odroczonym. Potencjalnie obowiązek raportowania schematów podatkowych może powstać u każdego podmiotu, który jest podatnikiem podatku VAT lub podatku CIT oraz prowadzeni księgi rachunkowe. Każdy przypadek musi być analizowany oddzielnie. Należy również pamiętać, iż brak raportu MDR może się skończyć karą nałożoną na podstawie Kodeksu karnego skarbowego na osoby fizyczne, odpowiedzialne za brak raportu

 

Kto musi przekazać informacje o schematach podatkowych (MDR)?

Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy wszystkich podatników w tym podatników podatku CIT oraz podatku VAT, których przychody lub koszty albo wartość aktywów przekroczyły 10 mln euro. Korzystanie ze zwolnienia w podatku CIT lub świadczenie usług zwolnionych z VAT nie wyłącza obowiązku raportowania schematów podatkowych. 

 

Program szkolenia

 1. Cel wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR)
 2. Podstawy prawne raportowania.
 3. Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych – definicje oraz funkcje
 • Promotor
 • Korzystający
 • Wspomagający
 1. Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa jest korzystającym, a kiedy promotorem?
 2. Definicja schematu podatkowego z punktu widzenia specyfiki spółdzielni mieszkaniowych
 • Pojęcie „uzgodnienia”
 • Kryterium głównej korzyści
 • Ogólna cecha rozpoznawcza
 • Szczególna cecha rozpoznawcza
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 1. Podział schematów podatkowych
 • Schematy krajowe
 • Schematy transgraniczne
 • Schematy standaryzowane
 • Schematy niestandaryzowane
 1. Zasady identyfikacji schematów podatkowych w spółdzielniach mieszkaniowych
 • Zdarzenia rodzące obowiązek raportowania schematów podatkowych przez spółdzielnie mieszkaniowe
 • Przykłady schematów podatkowych w spółdzielniach mieszkaniowych
 1. Zakres przedmiotowy raportowania schematów podatkowych z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych
 2. Podmiot kwalifikowany – kiedy spółdzielnia mieszkaniowa nie ma obowiązku raportowania schematów podatkowych?
 3. Wyłączenia z obowiązku raportowania schematów podatkowych
 4. Terminy i okresy raportowania
 5. Zakres raportowania z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych
 6. Treść  i forma raportu MDR
 • MDR 1
 • MDR 2
 • MDR 3
 • MDR 4
 1. Tajemnica zawodowa, a obowiązek raportowania schematów podatkowych
 2. Konsekwencje uchylania się od obowiązku raportowania MDR
 • Sankcje karne
 • Konsekwencje administracyjne

16.  Wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych (MDR)

 • Jak przygotować procedurę raportowania w spółdzielniach mieszkaniowych?
 • Konsekwencje braku procedury

17. Praktyczne aspekty obowiązku raportowania schematów podatkowych przez spółdzielnie mieszkaniowe

18. Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie raportowania MDR

19. Regulacje szczególne związane z COVID-19

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16