WEBINARIUM: Schematy podatkowe (MDR) w jednostkach finansów publicznych oraz SLIM VAT i SLIM VAT 2 - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej Obowiązek raportowania schematów podatkowych przez podmioty lecznicze, instytucje kultury, gminy, zakłady budżetowe oraz inne jednostki finansów publicznych

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia z 21.06.2021 r. na 22.06.2021 r.

 

Kto musi przekazać informacje o schematach podatkowych (MDR)?

Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy wszystkich podatników w tym podatników podatku CIT oraz podatku VAT, których przychody lub koszty albo wartość aktywów przekroczyły 10 mln euro. Korzystanie ze zwolnienia w podatku CIT lub świadczenie usług zwolnionych z VAT nie wyłącza obowiązku raportowania schematów podatkowych. 

Program szkolenia

 1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
 1. Cel wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR)
 2. Podstawy prawne
 3. Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie raportowania MDR
 4. Definicja schematu podatkowego
 • uzgodnienie
 • kryterium głównej korzyści
 • ogólna cecha rozpoznawcza
 • szczególna cecha rozpoznawcza
 • inna szczególna cecha rozpoznawcza
 1. Pozostałe definicje
 2. Schematy krajowe
 3. Schematy transgraniczne
 4. Schematy standaryzowane
 5. Zakres przedmiotowy raportowania schematów podatkowych z uwzględnieniem specyfiki jednostek finansów publicznych
 6. Zakres podmiotowy raportowania – kiedy i jakie podmioty z sektora finansów publicznych zobowiązane są do raportowania schematów podatkowych:
 • Promotor
 • Korzystający
 • Wspomagający
 1. Wyłączenia obowiązku raportowania MDR
 2. Podmiot kwalifikowany
 3. Terminy raportowania
 4. Zakres raportowania z uwzględnieniem specyfiki jednostek finansów publicznych
 5. Okresy raportowania
 6. Raportowanie MDR przez Promotora
 7. Kiedy obowiązek raportowania spoczywa na korzystającym – jednostek finansów publicznych?
 8. Zdarzenia rodzące obowiązek raportowania schematów podatkowych w jednostkach finansów publicznych –  przykłady
 9. Treść raportu MDR
 10. Forma raportu MDR
 11. Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania MDR
 12. Konsekwencje uchylania się od obowiązku raportowania MDR
 • sankcje karne
 • konsekwencje administracyjne
 1. Wewnętrzne procedury raportowania MDR
 • jak przygotować procedurę raportowania w jednostkach finansów publicznych
 • konsekwencje braku procedury
 1. Czy możliwe są zmiany przepisów o MDR?
 2. Praktyczne aspekty obowiązku raportowania schematów podatkowych w podmiotach z sektora finansów publicznych.
 3. Regulacje szczególne związane z COVID-19
 1. SLIM VAT

       1.  Nowe zasady korygowania faktur „na plus” oraz „na minus”

 • zmiana przepisów
 • brak obowiązku potwierdzenia korekty
 • forma oraz zakres dokumentacji
 • odliczenie podatku VAT – wpływ nowych zasad korygowania faktur na podatek naliczony VAT
 1. Unifikacja zasad rozliczania różnic kursowych – jakie stosować kursy walut dla celów VAT od 01.01.2021 roku.
 2. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego – praktyczne znaczenie zmian
 3. Odliczenie podatku naliczonego VAT od usług noclegowych
 4. Nieodpłatne przekazania - podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości
 5. Eksport towarów - wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku zaliczki (nowe zasady stosowania stawki „0”)
 6. Pozostałe zmiany
 1. SLIM VAT 2
 1. Zmiany w zasadach wystawiania faktur
 • brak obowiązku podania przyczyny korekty
 • zmiany w oznaczeniu faktur korygujących (brak obowiązku podawania zwrotu „faktura korygująca”)
 • zmiany w oznaczaniu duplikatów faktur (brak obowiązku podawania zwrotu „duplikat”)
 • możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed świadczeniem (obecnie 30 dni)
 • zbiorcze faktury korygujące
 • brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury
 • korekty „in minus” w przypadku importu usług oraz WNT
 1. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT
 2. Mechanizm podzielonej płatności
 • możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach
 • możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS
 1. Zmiany w odliczeniach VAT na samochody
 2. Zmiany w opodatkowaniu importu usług
 3. Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami
 4. Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat
 5. Pozostałe zmiany
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16