WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.

04.07.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy zmieniające Polski Ład (Dz.U. 2022 poz. 1265). Najważniejsze zmiany to obniżenie stawki podatku dochodowego z 17 do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej i podwójnego obliczania zaliczki podatku.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzony od 10 marca 2022 r. i planowanych zmian od 1 lipca 2022 r.  Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia

Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 r.

 1. Jaka obowiązuje kwota wolna od podatku?
 2. Jaka obowiązuje kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.?
 3. Na jakich zasadach obowiązuje PIT-2?
  • Kiedy pracownik może złożyć PIT-2?
  • Od kiedy pracodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
  • Czy emeryt/rencista może wycofać się z kwoty zmniejszającej podatek w ZUS i złożyć PIT- 2 u pracodawcy?
  • Ilu płatników zaliczki na podatek może stosować PIT-2 – planowana zmiana od 1 stycznia 2023 r.?
 4. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach związanych z Polskim Ładem?
 5. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców?
 6. Czy od 1 lipca 2022 r. nadal należy stosować zasadę podwójnego naliczania zaliczki na podatek dochodowy?
 7. Jaka obowiązuje skala podatkowa od 1 lipca 2022 r.?
 8. Jak brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku wpływa na naliczenie zaliczki na podatek?
 9. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów od 1 lipca 2022 r.?

Ulgi i naliczanie wynagrodzeń pracowników po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem

 1. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r.?
 2. Jak likwidacja „ulgi dla klasy średniej” wpływa na naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.?
 3. Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
 4. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który skorzysta z ulg: dla seniorów, na powrót i dla rodzin 4+?
 5. Od kiedy należy przestać stosowania ulg dla pracownika/zleceniobiorcy?
 6. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg dla pracowników/zleceniobiorców?
 7. Jak naliczyć zaliczkę na podatek po przekroczeniu przychodów 85.528 zł?
 8. Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku dwóch lub więcej wypłat w jednym miesiącu?
 9. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia złożone przez pracownika?

Rozliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu

 1. Jakie zmiany obowiązują przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów zleceniobiorców?
 2. Jak rozliczyć wynagrodzenia pracownika, z którym zawarto umowę zlecenia?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2022-07-04 379.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane