WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia

Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 r.

 1. Jaka obowiązuje kwota wolna od podatku?
 2. Jaka obowiązuje kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy?
 3. Jaka obowiązuje skala podatkowa?
 4. Wobec kogo można stosować kwotę zmniejszającą podatek?
 5. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów?
 6. Jakie skutki wnosi brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy?

Ulgi i naliczanie wynagrodzeń pracowników po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem

 1. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu?
 2. Czy pracownik może zrezygnować z „ulgi dla klasy średniej”? W jakiej formie pracownik powinien dokonać odwołania „ulgi dla klasy średniej”?
 3. Czy pracownik może wrócić do stosowania ulgi?
 4. Jak „ulga dla klasy średniej” wpływa na naliczenie wynagrodzenia dla pracownika?
 5. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z zastosowaniem ulgi (przychód w przedziale 5.701 zł – 8.549 zł)?
 6. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem w przedziale 8.549 zł – 11.141 zł?
 7. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem powyżej 11.141 zł?
 8. Czy przy wypłacie zasiłku finansowanego przez ZUS można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
 9. Czy przy wypłacie świadczeń niepodlegających opodatkowaniu można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
 10. Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
 11. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, gdy pracownik rozlicza się łącznie z małżonkiem?
 12. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który skorzysta z „ulgi dla seniorów”?
 13. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który powrócił z zagranicy?
 14. Jak naliczyć zaliczkę na podatek dla osób, które mają co najmniej 4 dzieci?
 15. Jak skorzystać z ulgi z tytułu opłacania składek na rzecz związków zawodowych?
 16. Od kiedy należy przestać stosowania ulg dla pracownika/zleceniobiorcy?
 17. Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku dwóch wypłat w jednym miesiącu?

Rozliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu

 1. Jakie zmiany obowiązują przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów zleceniobiorców?
 2. Czy zleceniobiorca może zawnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy?
 3. Jak rozliczyć wynagrodzenia pracownika, z którym zawarto umowę zlecenia?
 4. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który ma kilka wypłat w jednym miesiącu?
 5. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg dla pracowników/zleceniobiorców?
 6. Do jakiego US należy przekazywać PIT?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16