WEBINARIUM: Polski Ład – zmiany w podatku VAT i CIT oraz e-Faktury

Program szkolenia

Składka zdrowotna - zmiany

Podatek VAT - zmiany

I. Polski Ład - zmiany w zakresie podatku VAT

1. Nowa instytucja „Grupa VAT” 
2. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych
3. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych
4. Zmiany w KKS – czynny żal  
5. Zmiana limitu płatności bezgotówkowych na 8.000 zł (wpływ na VAT)
6. Pozostałe zmiany
 
II. Zmiany w fakturowaniu (e-Faktura)
1. Co to jest e-Faktura i czy będzie obowiązkowa?
2. Krajowy System e-Faktur (KSeF)
3. Faktura ustrukturyzowana
4. Zasady wystawiania e-Faktur
5. Zachęty dla podatników – nowe terminy zwrotu VAT

Podatek CIT - zmiany
 

I.  Polski Ład -  zmiany w zakresie podatku CIT

1. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnychusunięcie art. 15e

  • Kryteria i przesłanki opodatkowania 
  • Wysokość podatku
  • Metoda określenia podstawy opodatkowania (przychód, „cienka kapitalizacja”, usługi niematerialne, wartości niematerialne i prawne)
  • Pozostałe zagadnienia

2. Rezygnacja z dalszego funkcjonowania w przepisach ustawy CIT art. 15e ograniczającego (limitującego) wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług lub praw niematerialnych

3. Zmiany w podatku u źródła

4. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych

5. Zmiany w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej

6. Ulga na robotyzację

7.  Ryczałt od dochodów spółek

8.  Regulacje dotyczącej opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań

9.  Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

10.  Amortyzacja w spółkach nieruchomościowych

11.  Koszty finansowania dłużnego

12. Ulga CSR oraz modyfikacja ulgi B+R i IP Box

13. Złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych

14. Wprowadzenie reżimu holdingowego

15.  Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE

16.  Doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

17.  Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej

18.  Wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów – nowy art. 24aa ustawy CIT

19.  Ulga konsolidacyjna

20.  Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16